Crkvene pjesme

Kao Marija

crkvena pjesma_kao marija

1. KAO MARIJA DA TE LJUBIM, TVOJU RIJEČ DA ČUVAM JA. KAO MARIJA DA JE NOSIM SRED SRCA SVOJEGA.
SAMO TEBI DA SE KLANJAM, SAMO TEBI PREDAM SVE, DA TE LJUBIM SRCEM CIJELIM KAO MARIJA, ISUSE.
2. KAO MARIJA DA TE LJUBIM, TVOJU BOL DA DIJELIM JA. KAO MARIJA DA TE PRATIM SVE DO KRIŽA TVOJEGA.
3. KAO MARIJA DA TE LJUBIM, TVOJ PUT DA SLIJEDIM JA, KAO MARIJA DA TI SLUŽIM, DA TI PREDAM ŽIVOT SAV.

Zapjevajte i ovu pjesmu: Ja se kajem

Izmolite i ove molitve svecima