Crkvene pjesme

Ja se kajem

crkvena pjesma_ja se kajem

JA SE KAJEM, BOŽE MILI,
OD SVAKOGA GRIJEHA MOGA;
MOJE SRCE GORKO CVILI,
JER UVRIJEDIH TEBE, BOGA.

MILOSRĐE TVOJE VEĆE
NEGO MOJE SVE KRIVINE;
TVOJA MILOST PUSTIT NEĆE,
SKRUŠEN GRJEŠNIK DA POGINE.

JA TE LJUBIM DOBRI BOŽE,
IZ DNA SRCA LJUBIM TEBE
ŠTO MI VIŠE DUŠA MOŽE,
VIŠE NEGO SAMOG SEBE.

Kompletnu listu pjesama pronađi ovdje: Crkvene pjesme

Izmolite i ove molitve svecima