Crkvene pjesme

O pastiri, vjerni čuvari

crkvene pjesme_O pastiri, vjerni čuvari
  1. O pastiri, vjerni čuvari,

sad se prenite!

Dare Kralju sprem’te u počast,

na put krenite!

Uskliknite: Aleluja

gore do neba,

gore do neba,

jer poznaje sva priroda

Boga svojega,

Boga svojega.

  1. O čuvari, vjerni ovčari,

vi ste blaženi;

od svih ljudi najvećma ljubi

Kralj vas rođeni.

Malo Dijete pohodite

vi u Betlemu,

vi u Betlemu,

poklon’te se svi duboko

Bogu svojemu,

Bogu svojemu.

  1. O čuvari, vama se

mladi Kralj svim raduje.

Što će Njemu da tašt i varav

svijet ga poštuje.

Srca čista on tek ište,

puna milosti,

puna milosti.

On u njima stanak traži

rad poniznosti

rad poniznosti.

  1. Ah, što lijepim danas to cvijetkom

zemlja rodila!

Ah, što divnim darom nebesa

nam ugodila:

Djeva ruža,

Isus cvijetak,

Josip ljiljan čist,

Radujmo se,

o pastiri,

rodi nam se Krist,

rodi nam se Krist!

Naučite i ovu pjesmu: Glasnik velikoga kralja

Izmolite i ove molitve svecima

One thought on “O pastiri, vjerni čuvari

Comments are closed.