Crkvene pjesme

Gospodine

crkvena pjesma_gospodine

GOSPODINE, SMILUJ SE! (2X)
KRISTE, SMILUJ SE! (2X)
GOSPODINE, SMILUJ SE! (2X)

Zapjevajte i ovu pjesmu: Duga cesta

Izmolite i ove molitve svecima