Crkvene pjesme

Duga cesta

crkvena pjesma_duga cesta

1. IMA JEDNA DUGA CESTA, KOJA VODI SVE DO RAJA; TO JE CESTA, CESTA MIRA, CESTA MIRA I LJUBAVI!
2. IMA JEDNO OBEĆANJE, DA ĆE OPET DOĆI KA NAMA; TO JE OBEĆANJE VJERE, UFANJA I LJUBAVI!
3. KADA MORAŠ SUTRA POĆI SA KRIŽANJA SVOGA PUTA; POĐI PUTEM, PUTEM KRISTA, PUTEM KRISTA I LJUBAVI!
4. IMA JEDNO TOPLO SUNCE KOJE ZLATI SVE VRHUNCE: DA NAM SVAKO DOBRO DJELO ZA SVE VIJEKE VRIJEDI CIJELO.
5. IMA JEDNA TAJNA SREĆA OD SVIH KUŠNJI JOŠ JE VEĆA: SVAKA ŽRTVA RAĐA MEDOM, KRIŽEVI SVI SVRŠE S NEBOM!

Zapjevajte i ovu pjesmu: Gospodine smiluj se

Izmolite i ove molitve svecima