Vjerski citati

Izaija 49:2

vjerski citat_izaija 492

“Jer vi ste dragocjeno koplje u rukama Božjim, koja ste obrađena za djelo služenja, da se pokaže vjerodostojnost Božja”. (Izaija 49:2)

Pročitajte i ovaj citat: 1. Korinćanima 13:4-7

Izmolite i ove molitve svecima