Što su Litanije?

Litanije su molitve u kojima se ponavljaju određene fraze ili stihovi, obično uz pokretanje glave ili ruke prema nebu. Litanije se obično mole u crkvi ili u nekom drugom svetom mjestu, a često se koriste u obredima kao što su svečana sveta misa ili pokorničke procesije. Obično se mole za određenu svetu osobu ili svetkovinu, a cilj im je približiti se Bogu i tražiti njegovu pomoć u teškim situacijama. Litanije su dio kršćanske tradicije i koriste se od srednjeg vijeka.

litanije