Gospina krunica

Kako se moli krunica?

Uzmi križ krunice, poljubi ga i prekriži se uz riječi:

"U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga."

Prikaži potom Bogu molitvu krunice ovim riječima:

"Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu."

Zadrži križić u ruci pa moli:

"Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni."
Amen.

Potom na prvo zrno moli:

Oče naš...

Na tri nova zrna moli:

Zdravo Marijo...

I tako na drugo, pa na treće zrno uz nove zazive:

2. zrno – koji neka nam učvrsti ufanje

3. zrno – koji neka nam usavrši ljubav

Amen.

Potom moli:

Slava Ocu...

i dodaj:

Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Na slijedeće zrno moli Oče naš, a potom deset Zdravo Marijo.

Otajstva krunice

Koliko otajstva krunice postoji?

Svekupno postoje četiri velika otajstva Gospine krunice:

 1. Radosna otajstva
 2. Otajstva svjetla
 3. Žalosna otajstva
 4. Slavna otajstva

Nakon Zdravo Marije nadodaješ zazive prema otajstvu koje moliš.

Svaku deseticu zaključuješ molitvom:

Moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Kod molitve Gospine krunice za pokojne mjesto Slava Ocu… moli se:

Pokoj vječni, daruj im Gospodine i svjetlost vječna svijetlila njima. Počivali u miru Božjem.

Amen.

Radosna otajstva

ponedjeljkom i subotom

 1. Koga si Djevice po Duhu Svetom začela.
 2. Koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila.
 3. Koga si Djevice rodila.
 4. Koga si Djevice u hramu prikazala.
 5. Koga si Djevice u hramu našla.

Otajstva svjetla

četvrtkom

 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
 4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
 5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

Žalosna otajstva

utorkom i petkom

 1. Koji se za nas krvlju znojio.
 2. Koji je za nas bičevan bio.
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 4. Koji je za nas teški križ nosio.
 5. Koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva

srijedom i nedjeljom

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
 2. Koji je na nebo uzašao.
 3. Koji je Duha Svetoga poslao.
 4. Koji je tebe Djevice na nebo uzeo.
 5. Koji je tebe Djevice na nebu okrunio.

Kraj gospine krunice

Kako se moli kraj Gospine krunice?

Zdravo Kraljice

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo!

K tebi vapimo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.

O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

i(li)

Moli za nas, Kraljice svete krunice. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Bože, tvoj je jedinorođeni Sin svojim životom, smrću i uskrsnućem dare nam pripravio vječnoga spasenja; podaj, molimo te, da se mi, koji ova otajstva svetom krunicom Blažene Djevice Marije razmišljamo, ugledamo u ono što sadržavaju, a postignemo ono što obećavaju.

Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Anđeoski pozdrav

P. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
O. I ona je začela po Duhu Svetom.

Zdravo Marijo...

P. Evo službenice Gospodnje.
O. Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo...

P. I Riječ je tijelom postala.
O. I prebivala medu nama.

Zdravo Marijo...

P. Moli za nas, sveta Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Zdravo Marijo...

Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća budemo privedeni. Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

Slava Ocu...(3 puta)

KRUNICE