Što je Križni put?

Križni put je katolički obred koji se obavlja uoči Uskrsa. To je putovanje koje se sastoji od 14 stanica, simbolizirajući 14 različitih trenutaka iz Isusova života od njegovog uhićenja do smrti i uskrsnuća. Učesnici u obredu obično hodočaste od jedne stanice do druge, molite se i meditiraju o pojedinim događajima u Isusovom životu na svakoj stanici.

Kada se ide na križni put?

Križni put se obično obavlja uoči Uskrsa, u periodu poznatom kao Veliki tjedan. To je vrijeme kada se katolici pripreme za Uskrsnuće Isusa Krista, meditirajući o njegovoj smrti i uskrsnuću. U nekim se katoličkim zajednicama križni put obavlja svake godine u Velikom tjednu, dok u drugima se obavlja samo povremeno. U svakom slučaju, to je obred koji se obično obavlja u crkvi ili drugom sakralnom prostoru.

Kako se moli križni put?

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Amen.

Milostivi Bože, Isuse Kriste! Evo moja duša s Tvojom rastuženom Majkom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje gorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ, što sam ga svojim grijesima zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen.

Idući k prvoj postaji, pjeva se ili moli:

Stala plačuć tužna Mati,
Gledala je kako pati
Sin joj na križ uzdignut.

krizni-put

Prva postaja: Isusa osuđuju na smrt

krizni put prva postaja

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj, nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj, kako ga krivo optužuju i tuže, a on ni ne otvara svojih usta! Razdražen narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: “Propni ga, propni!” Osudiše ga; On drage volje prima osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnoga prokletstva.

Pomolimo se

Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. I ja sam Te osudio svojim zlim življenjem. Oprosti mi! Daj mi milost, da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Dušom njenom razboljenom,
Rastuženom, ražaljenom,
prolazio mač je ljut.

Druga postaja: Isus prima na se križ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj teški križ što ga na Isusa navališe njegovi neprijatelji. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Njegova sveta ramena tište tvoji grijesi i grijesi sviju ljudi, a ti se još nećeš popraviti! Što prije skini sa sebe teško breme svojih grijeha u skrušenoj i valjanoj ispovijedi.

Pomolimo se

Blagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno na sebe primio križ što Ti ga prirediše moji grijesi i grijesi svega svijeta. Daj mi milost da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

O koliko ucviljena,
Bješe ona uzvišena,
Majka Sina jedinog!

krizni put druga postaja

Treća postaja: Isus pada prvi put pod križem

krizni put treca postaja

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Kako su teški naši grijesi! Pod njihovim teretom pada onaj, koji sve drži svojom svemoćnom riječju; pada zato, da se mi podignemo iz svojih zloća. Gledaj, kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost, i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio.

Pomolimo se

Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom mojih grijeha padaš Ti, da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh! Daj mi milost, da me nikakvo zlo ne odijeli od Tvoje ljubavi. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Bol bolova sve to ljući,
Blaga Mati gledajući,
Muke slavnog Čeda svog.

Četvrta postaja: Isus susreće svoju svetu Majku

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Kako su teški naši grijesi! Pod njihovim teretom pada onaj, koji sve drži svojom svemoćnom riječju; pada zato, da se mi podignemo iz svojih zloća. Gledaj, kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost, i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio.

Pomolimo se

Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom mojih grijeha padaš Ti, da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh! Daj mi milost, da me nikakvo zlo ne odijeli od Tvoje ljubavi. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Bol bolova sve to ljući,
Blaga Mati gledajući,
Muke slavnog Čeda svog.

krizni put cetvrta postaja

Peta postaja: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

krizni put peta postaja

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Spasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križ, ali tvrdo ljudsko srce nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu vratio život; sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, njegovim neprijateljima drugo, već prisile Šimuna da pomogne Isusu nositi križ. O sretna li Šimuna! A kako ti nosiš križ?

Pomolimo se

Mili moj Isuse! Prosvijetli me svojom milošću, da spoznam kolika je vrijednost Tvojega križa; i daj mi milost da križ, od Tebe meni poslan, zagrlim i nosim drage volje dokle god Ti hoćeš. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Tko protužit neće s Čistom,
Kada vidi gdje za Kristom,
Razdire se srce njoj.

Šesta postaja: Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Među silnom svjetinom, koja se naslađivala Isusovim mukama, našla se jedna pobožna žena koja požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku svoga svetoga obraza, utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često!

Pomolimo se

Dobri Isuse, koji si smrtnim znojem svoga lica meni spasio život: daj, vrati mojoj duši ljepotu koju je primila na krštenju! Daj mi onako nježno srce, kakvim Ti je sveta Veronika pružila rubac, pa i meni utisni u srce biljeg svoje muke. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Zarad grijeha svoga puka,
Gleda njega usred muka,
I gdje bičem bijen bi.

krizni put sesta postaja

Sedma postaja: Isus pada drugi put pod križem

krizni put sedma postaja

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Eto, i opet pada Isus, da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na svetom tijelu! Ali još više nego rane bole ga tvoji grijesi, u koje jednako padaš. Prigni već jednom svoju oholu glavu, budi od srca ponizan i nauči se, Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha, strpljivo podnositi svaki križ!

Pomolimo se

Ljubljeni Isuse! Ti opet padaš pod teškim križem. Molim Te za boli, što si ih oćutio kod ovoga pada. Digni me iz mojih grijeha, i ne daj da se ikada više u njih vratim. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Gleda svoga milog Sina,
Ostavljenog sred gorčina,
Gdje se s dušom odijeli.

Osma postaja: Isus tješi jeruzalemske žene

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Bogoljubne žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena, i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: "Kćeri jeruzalemske, ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i svoju djecu!" I tebi Isus veli isto, što je rekao ženama: "Ne oplakuj, sinko, mene, nego oplakuj sebe i svoje grijehe!" A gdje su tvoje suze, da oplačeš svoje grijehe?

Pomolimo se

Dragi Isuse, koji oplakuješ naše grijehe više nego svoju muku, daj mi milost, da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede, što sam Ti ih nanio, i da zavrijedim veseliti se s Tobom u nebeskom kraljevstvu. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Vrelo milja, slatka Mati,
Bol mi gorku osjećati,
Daj, da s tobom procvilim!

krizni put osma postaja

Deveta postaja: Isus pada treći put pod križem

krizni put deveta postaja

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo ljudskoga spasenja. Zašto ti nećeš nositi križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ, da živiš uvijeke.

Pomolimo se

Dobri Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet pridigao i prigrlio križ da dovršiš za me žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost da sa strahom i trepetom mislim na spasenje svoje duše, i da me breme grijeha ne obori u vječni ponor, odakle nema spasenja. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Neka ljubav srca moga,
Gori sveđ za Krista Boga,
Da mu u svem omilim.

Deseta postaja: Isusa svlače

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj, kako Isusovi krvnici svukoše s njega i odijelo! Oh, strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo sveto i čisto tijelo izvrgava se ruglu. Zbog naše tašte gizde i puste taštine on mora podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela, da nas zaodjene odijelom nedužnosti koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

Pomolimo se

Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja sa sebe svučem staru zlu ćud i zle požude. Daj, da sve što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a Ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta,
Tisni usred srca mog!

krizni put deseta postaja

Jedanaesta postaja: Isusa pribijaju na križ

krizni put jedanaesta postaja

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Zamisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete Isusove ruke, koje su ljudima učinile toliko dobra! Zamisli kako mu probijaju noge koje su koračale jedino za ljudsko spasenje! Što si ti zaslužio, koji si svojim rukama počinio tolike nepravde, koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu? Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti: bolje na ovom svijetu, nego i na drugom.

Pomolimo se

Klanjam Ti se, moj Isuse, i molim Te za tvoju svetu muku: daj da mi protrnu sva uda od svetoga straha. Daj da razapnem grješne požude svoga tijela i da vazda budem tvoj. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Neka dođu i na mene,
Patnje za me podnesene,
Sina tvojeg ranjenog.

Dvanaesta postaja: Isus umire na križu

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Spasitelj visi na križu u groznim mukama, a njegovi ga neprijatelji još ruže i grde. Ali on ih ne proklinje, već za njih moli: "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!" Opraštaš li i ti svojim neprijateljima? Isus je umro, da mi živimo. Svojom smrću Isus je pobijedio smrt.

Pomolimo se

Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo, molim Te, pritegni me k sebi na sveti Križ! Zaslužio sam nesretnu smrt, ali Te molim, smiluj mi se poradi pregorke svoje smrti, i daj da jednom, s križem u ruci, umrem u Tvojoj milosti. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Daj mi s tobom suze livat,
Raspetoga oplakivat,
Dokle diso budem ja.

krizni put dvanaesta postaja

Trinaesta postaja: Isusa skidaju s križa

krizni put trinaesta postaja

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Promisli, koliku je bol morala oćutjeti blažena Djevica Marija, kad joj u krilo položiše mrtvo tijelo ljubljenog Sina! Grijeh probode mačem neopisive žalosti njezino majčinsko srce. Oplači svoje grijehe i žali Majku koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnog pada, da je i opet ljuto ne ucviliš.

Pomolimo se

Rastužena Majko Isusova i moja Majko! Molim te za onu ljutu bol, što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo božanskog Sina: primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

U tvom društvu uz križ stati,
S tobom jade jadovati,
Želja mi je jedina.

Četrnaesta postaja: Isusa polažu u grob

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te..
Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Pobožni Josip Arimatejac i Nikodem, iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu sveto Tijelo u novu grobnicu, u kojoj ne bijaše još nitko ukopan. No, Isusovo tijelo nije ostalo u grobu, slavno je ustalo iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj, da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela, da tako slavno ustane na vječni život.

Pomolimo se

Isuse, začetnice života, daj da na tvom grobu oživim novim životom i da, umrijevši posvema grijehu, s tobom jednom uskrsnem na vječni život. Amen.

Oče naš.., Zdravo Marijo.., Slava Ocu..

Smiluj nam se, Gospodine!

Smiluj nam se!

Kada dođu smrtni časi,
Kriste, Bože, nek me spasi,
Majke tvoje zagovor.

krizni put cetrnaesta postaja

Završna molitva

krizni put zavrsna molitva

Dobri Isuse! Zahvaljujem Ti na milosti koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu! Ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost tvoje svete Krvi bude za me izgubljena, nego mi udijeli svoju milost i uvedi me poslije ovoga života u vječnu radost. Amen.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegova, pod križem žalosna, Majka Marija.

Kad mi zemlja tijelo primi,
Dušu onda uzmi ti mi,
U nebeski blažen dvor.