Litanije, Molitve

Litanije kajanja

litanije_Litanije kajanja

Gospodine, smiluj se

Kriste, smiluj se

Gospodine, smiluj se

Kriste, čuj nas

Kriste, milostivo nas usliši

Oče nebeski, Bože,  – smiluj nam se

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože  – smiluj nam se

Duše Sveti, Bože  – smiluj nam se

Sveto Trojstvo, jedan Bože  – smiluj nam se

Utjelovljeni Gospodine  – smiluj nam se

Ljubitelju duša

Spasitelju grešnika

Koji si došao potražiti izgubljene

Koji si za njih postio 40 dana i noći

Po svojoj blagosti prema Adamu kad je pao

Po tvojoj vjernosti Noi u arci

Po tvom sjećanju na Lota usred grešnika

Po tvom smilovanju Izraelcima u pustinji

Po tvom oproštenju Davidu nakon njegova priznanja grijeha

Po tvom strpljenju sa zlim Ahabom u njegovom poniženju

Po tvom oproštenju raskajanom Manašeu

Po tvom smilovanju Ninivljanima kad su se obukli u kostrijet i pepeo

Po tvom blagoslovu Makabejaca koji su postili prije bitke

Po tvom izboru Ivana da ide pred tobom propovijedajući pokajanje

Po tvom svjedočanstvu Publiju koji se objesio

Po tvojoj dobrodošlici obraćenom pokajniku

Po tvojoj nježnosti prema Samarijanki

Po tvojem obraćanju Zakeju koji se obratio

Po tvojem smilovanju prema ženi uhvaćenoj u preljubu

Po tvojoj ljubavi prema Magdaleni, koja je mnogo ljubila

Po tvojem pogledu, nakon kojeg je Petar zaplakao

Po tvojim milosrdnim riječima razbojniku na križu

Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas

Da sudimo sebe i tako izbjegnemo Tvojoj osudi

Da donosimo plodove vrijedne pokajanja

Da grijeh ne kraljuje u našim smrtnim tijelima

Da sa strahom i drhtanjem radimo na vlastitom spasenju

Sine Božji,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, milostivo nas usliši Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Kriste čuj nas

Kriste milostivo čuj nas

Izmolite i ovu litaniju: Litanije povjerenja – oslobođenja

Izmolite i ove molitve svecima