Litanije, Molitve

Litanije presvetom Trojstvu

litanije_Litanije presvetom Trojstvu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Bože jedini u naravi

Bože u tri Osobe,

Bože, Oče, Sine i Duše Sveti,

Bože Sine, ljubezni Otkupitelju,

Bože Duše Sveti, oživljavajući Tješitelju,

Neizmjerni, sveti Bože,

Sveti jaki, sveti neumrli Bože,

Bože, kojega nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti,

Bože, u kojemu, iz kojega i po kojemu je sve,

Bože, u kojemu živimo i jesmo,

Bože, koji jesi, koji bijaše i koji ćeš po sve vijeke biti,

Bože, koji otvaraš svoju ruku i obasipaš sve što živi svojim blagoslovom

Milostivo budi, oprosti nam, Presveto Trojstvo!

Milostivo budi, usliši nas, Presveto Trojstvo!

Od svakog zla oslobodi nas, Presveto Trojstvo,

Od svakog grijeha

Od oholosti i pretvaranja

Od neumjerenosti i grešne sklonosti za zemaljska dobra,

Od nevjere i krivovjerja,

Od lijenosti u Tvojoj službi

Od svake nečistoće u mislima riječima i djelima,

Po svojoj neizmjernoj svemogućnosti,

Po bogatstvu svoje dobrote i ljubavi,

Po neizmjernoj veličini tvojega milosrđa i strpljenja,

Na dan sudnji,

Mi grješnici, Tebe molimo, usliši nas!

Da se Tebi, Presveto Trojstvo, jedinom klanjamo,

Da Tebi vjerno služimo za života svoga,

Da nikad ne obeščastimo Tvoga svetoga imena,

Da svetkujemo tebi posvećene dane s dostojnom Pobožnošću,

Da iskazujemo svojim roditeljima i poglavarima Štovanje i ljubav,

Da ne naškodimo ni jednom čovjeku ni na duši ni na tijelu,

Da nikog ne varamo niti tuđa dobra ne prisvajamo,

Da sačuvamo svoje srce od svake nedopuštene misli i želje,

Da ne okaljamo svojega tijela ni jednim griješnim dijelom,

Da bližnjeg ne osuđujemo i ničim ne naškodimo njegovu dobru,

Da Tebe, Trojedni Bože, ljubimo nadasve, a bližnjega kao samoga sebe,

Da nikad ne preziremo obilja Tvoje dobrote, ljubavi i strpljivosti,

Da se u muci i križu pouzdajemo u Tvoju svetu providnost,

Da se uvijek posvećujemo živoj, svetoj i Bogu ugodnoj žrtvi, Presveto Trojstvo,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Gospodine, smiluj se!

Oče naš

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si nama, svojim slugama, udijelio milost da u svjetlu prave vjere veličanstvo Vječnog Trojstva spoznamo i tom se veličanstvu Jedinstvu klanjamo, udjeli nam čvrstu vjeru, da i u najtežim nevoljama od staze krjeposti ne odstupimo i da nas ništa od Tvoje ljubavi ne odijeli. Po Isusu Kristu, Sinu Tvojemu, Gospodinu našem.

Kompletnu listu litanija pronađi ovdje: Litanije

Izmolite i ove molitve svecima