Crkvene pjesme

Bože moj, što je jutro

crkvene pjesme_Bože moj, što je jutro

Bože moj, što je jutro

Bože moj, što su kapi

Što su zvijezde koje gledam

Što mi pruža novi dan.

Znam da moram prijeći rijeku

Što me nosi, što me valja

Znam da moram da se borim

I da nađem pravi put.

Stog te molim, daj mi ruku

Stog te molim, daj mi snage

Budi tu dok je teško

Budi tu dok sunce sja.

Zapjevajte i ovu pjesmu: Ne boj se, o milo dijete

Izmolite i ove molitve svecima