Crkvene pjesme

Bože moj, dopusti mi

crkvene pjesme_Bože moj, dopusti mi
  1. Bože moj, dopusti mi, aleluja

mira Tvog da budem glas, aleluja.

  1. Ima li mržnja bilo gdje, aleluja

daj da ljubav nosim tu, aleluja

  1. Ima li sumnja bilo gdje, aleluja

daj da vjeru nosim tu, aleluja

  1. Ima li očaj bilo gdje, aleluja

daj da nadu nosim tu, aleluja

  1. Ima li žalost bilo gdje, aleluja

daj da radost budem tu, aleluja

  1. Ima li tama bilo gdje, aleluja

daj da svjetlo budem tu, aleluja.

Zapjevajte i ovu pjesmu: Braćo moja, radujmo se

Izmolite i ove molitve svecima