Crkvene pjesme

Braćo moja, radujmo se

crkvene pjesme_Braćo moja, radujmo se

Braćo moja, radujmo se,

Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu

Braćo moja, radujmo se,

Bog je tu, da, on je s nama tu.

Ne brinimo se tjeskobno

jer sami nismo mi

u molitvama s pjesmama

zahvaljujmo mu svi, da!

Braćo moja …

Da živimo u miru

i kad nas tišti zlo,

jer Bog nas uvijek prati

i svladat ćemo to, da!

Braćo moja …

Naš prijatelj nek bude Bog,

Bog Izraelov vijek,

On dat će da mir i ljubav

obuzme čitav svijet, da!

Zapjevajte i ovu pjesmu: Bože moj, dopusti mi

Izmolite i ove molitve svecima