Vjerski citati

Ivan 8,34

vjerski citat_iv 8 34

“Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha.” (Iv 8,34)

Kompletnu listu vjerskih citata pronađi ovdje: Vjerski citati

Izmolite i ove molitve svecima