Crkvene pjesme

Mir pravi mir

crkvena pjesma_mir pravi mir

1. MIR PRAVI MIR DAJE
KRIST GOSPODIN NAŠ!
MIR PRAVI MIR DAJE
KRIST GOSPODIN NAŠ!
* TAJ NEK’ NAM ZNAK
UVIJEK SA LICA SJA!
MIR PRAVI MIR DAJE
KRIST GOSPODIN NAŠ!
2. I LJUBAV NAM DAJE…
3. I SREĆU NAM DAJE…

Kompletnu listu pjesama pronađi ovdje: Crkvene pjesme

Izmolite i ove molitve svecima