Vjerski citati

1. Ivanova 5:4

vjerski citat_1 ivanova 54

“Jer sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet. A ovo je pobjeda koja je pobijedila svijet: naša vjera”. (1. Ivanova 5:4)

Kompletnu listu vjerskih citata pronađi ovdje: Vjerski citati

Izmolite i ove molitve svecima