Crkvene pjesme

Dođi k nama Duše sveti

crkvena pjesma_dođi k nama duše sveti

1. DOĐI K NAMA, DUŠE SVETI, BOŽJA SAD ĆE RIJEČ POČETI, DOĐI RAJSKE IZ VISINE, I PROSVIJETLI SRCA TMINE, DA SPOZNAMO PUT ISTINE.
2. DOĐI DUŠE STVORITELJU, ČISTIH SRCA LJUBITELJU! SVE NEČISTO TI ODSTRANI, U NAMA SE DAJ NASTANI, SRCE NAŠE TI PROMIJENI!

Kompletnu listu pjesama pronađi ovdje: Crkvene pjesme

Izmolite i ove molitve svecima