Crkvene pjesme

Darove kruha i vina

crkvene pjesme_Darove kruha i vina

Darove kruha i vina nosimo sad na oltar,

da Božja ruka s visina posveti taj dragi dar.

Na naš oltar stavljamo dar, a onda međ’ nas dolazi Krist,

Slava ti Hostijo sveta, Ti srećo života mog! (2x)

Plodovi polja i njiva tajna je to srcu mom,

Kristovo Tijelo se skriva u kruhu i vinu tom.

Zapjevajte i ovu pjesmu: Djetešce nam se rodilo

Izmolite i ove molitve svecima

One thought on “Darove kruha i vina

Comments are closed.