Crkvene pjesme

Da te samo dotaknem

crkvene pjesme_Da te samo dotaknem

Sjedim do tvojih nogu glave pognute.

Ne mogu pogled dignuti, gledati u tebe.

Šutim, srce te želi, moje usne ne govore.

Znaš sve moje misli, sve moje molitve.

Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine,

moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale.

Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine,

moje srce bilo bi cijelo, da te samo dotaknem.

Sjedim do tvojih nogu, pružam ruke drhtave.

Suze polako klize niz moje obraze.

Da te samo dotaknem …

Pružaš ruke, dižeš mi lice, tvoje oči mi govore:

“Ne gledaj svoje grijehe, pogledaj u mene!”

Da te samo dotaknem …

Zapjevajte i ovu pjesmu: Daj nam svima duha svog

Izmolite i ove molitve svecima

One thought on “Da te samo dotaknem

Comments are closed.