Crkvene pjesme

Na čvrstoj stijeni izgradi dom

crkvena pjesma_na čvrstoj stijeni izgradi dom

NA ČVRSTOJ STIJENI IZGRADI DOM
NA ČVRSTOJ STIJENI IZGRADI DOM
NA ČVRSTOJ STIJENI IZGRADI DOM SA ISUSOM,
JER NIŠTA NA SVIJETU NE MOŽE STAT PROTIV RIJEČI BOŽJE
NA ČVRSTOJ STIJENI IZGRADI DOM SA ISUSOM

Zapjevajte i ovu pjesmu: Ne boj se

Izmolite i ove molitve svecima