Devetnice, Molitve

Devetnica svetom Pelegrinu za oboljele

devetnice_Devetnica svetom Pelegrinu za oboljele

Sveti Pelegrin živio je u četrnaestom stoljeću. Već kao mladić u samostan Slugu Marijinih u Sieni. Veliki je zaštitnik oboljelih od raka i kožnih bolesti. Njegovo tijelo neraspadnuto počiva u crkvi Slugu Marijinih u Forliju. Ime ovog sveca se nalazi u dva oblika, kod Talijana Pelegrin, kod drugih jezika Peregrin.

PRVI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin, čovjek mira i pomirenja

Blago mirotvorcima, kaže Gospodin, Oni će se sinovima Božjim zvati. (Mt. 5,9)

Iz života svetog Pelegrina

Krist Isus zove nas da budemo mirotvorci. Mladi Pelegrin Laziosi, nakon što je izmolio svetog Filipa Benizija za oprost, postade ponizan sljedbenik i učitelj mira. Hvalimo milosrđe Božje, veće od svakoga grijeha, i molimo da se svako srce u mir obrati.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu

MOLITVA PRVOGA DANA SVETOM PELEGRINU

Gospodine, Bože naš, svjetlo u srcu svakog čovjeka, Ti si obratio svetog Pelegrina do vrijednosti kraljevstva Božjega i učinio ga tvorcem bratstva i mira. U svojoj dobroti sjeti se onoga koji podnosi nasilje i obrati onoga tko se osjeća krivim za nepravdu i za smrt. Daruj svima nama Tvoj duh, izvor svete Pričesti, kako bismo postali pokretači pomirenja i mira među ljudima. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen.

Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije

Krunica svetom Pelegrinu

Litanije svetom Pelegrinu

Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

DRUGI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin, sluga Djevice Marije

Gospodin pogleda na neznatnu službenicu svoju: Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. (L,1,48)

Iz života svetog Pelegrina

Nježna milost prema B. D. Mariji neprekidno je nadahnjivala Pelegrina: Djevica je vodila njegove korake prema Kristovu putu. Pelegrin, sluga poslušan, bijaše uvijek spreman izvršiti zapovijedi svoje dične Gospe.

Molimo da rastemo u dječjoj ljubavi prema svetoj Majci Mariji i da je prihvatimo kao majku i vodilju našeg života.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu

MOLITVA DRUGOGA DANA SVETOM PELEGRINU

Sveta Marijo, majko, vodiljo i Gospo svetog Pelegrina, kao i on i mi se pouzdanjem obraćamo k tebi. Djevice poslušnosti, poslušna riječi Gospodinovoj, pomozi nam da otkrijemo i ostvarimo Božji naum u svom životu. Neka svatko od nas nađe svoju radost slijedeći Evanđelje Sina tvoga i izvršavajući volju Očevu. S tobom, sveta Marijo, majko Božja, hvalimo Oca, Sina i Duha Svetoga, sada i u vijeke. Amen.

TREĆI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin, svećenik i sluga Blažene Djevice Marije

Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko (Mt 5,3)

Iz života svetog Pelegrina

Sveti Pelegrin snažno je živio karizmu poniznosti, milosrđa i službe Djevici i braći iz reda Slugu Majke Božje. Upoznao je u Forliju sv. Filipa Benizija, i taj susret bijaše izvorište njegova poziva: u Sieni živješe bratski s blaženima Franjom i Joakimom, koji utjelovljivahu na čudesan način duh reda.

Molimo Gospodina da svaki čovjek u svom životu susretne svete sestre i braću, koji će mu pomoći da sazrije u vlastitu zvanju.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu

MOLITVA TREĆEGA DANA SVETOM PELEGRINU

Sveti Oče, Ti koji si pozvao svetog Pelegrina da slijedi Tvoga Sina u redu Slugu Majke Božje, učini da u naše vrijeme ne manjkaju velikodušni mladi ljudi koji će život posvetiti Tvome kraljevstvu. Učini da bratstva Slugu Marijinih budu put, most, znak za svakog onog tko želi stići k Tebi, svjetlo onima koji svjetlo trebaju, mir onima koji ga traže. Tebi Oče, od kojeg potječe svaki savršeni dar, vječna čast, hvala i slava. Amen.

ČETVRTI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin, primjer evanđeoskog života

Tko god sluša ove moje riječi, govori Gospodin, i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. (Mt. 7,24)

Iz života svetog Pelegrina

Sveti Pelegrin živješe strogo, u siromaštvu i pokajnički, posvećen razmišljanju i molitvi. Obasjan Božjom riječi, bijaše pun milosrđa prema siromašnima i sudionikom tuđih patnji.

Neka nam Gospodin dopusti da živimo sveti život nadahnut Evanđeljem.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.

MOLITVA ČETVRTOGA DANA SVETOM PELEGRINU

Gospodine, učitelju života, po tvojoj je milosti sveti Pelegrin bio vjeran obvezi evanđeoskog života, ustrajan u molitvi, gorljiv u milosti, strpljiv u patnji. Pomozi i nama, da uvijek bude volja tvoja, da rastemo u bratskoj ljubavi, da vodimo jednostavan i radostan život, bez bogatstva i moći. Tebi, Gospodine, izvore zajedništva, hvala i slava sada i u vijeke. Amen.

PETI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin, sluga Majke Raspela

Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti Majke!” I od tog časa uze je učenik k sebi. (Iv. 19,26-27)

Iz života svetog Pelegrina

Jednog dana Pelegrin, nesiguran u svoju budućnost, zaklinjaše Djevicu Mariju da mu pokaže put koji će slijediti. Blažena Djevica Marija ovako mu reče: “I ja želim, sine moj, usmjeriti tvoje korake na put spasenja. Ne brini se, ja sam majka raspetoga Isusa, kojega ti častiš, i On me poslao da ti pokažem put blaženstva.”

Hvalimo dobrotu Gospodinovu, jer čini da našem životu ne manjka svjetlo, nada i utjeha.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu

MOLITVA PETOGA DANA SVETOM PELEGRINU

Sveta Marijo, majko Križa, kod tebe je sveti Pelegrin našao sigurno utočište. Kod križa Sina tvoga bio je vjerni sljedbenik. Moli za nas, da u životnim iskušenjima ostanemo vjerni školi Križa, shvatimo vrijednost patnje i položimo našu nadu u Gospodina. Moli za nas sada i na času smrti naše, da naučimo ljubiti do kraja, da ne pokleknemo pred očajem, da ne sumnjamo u ljubav Očevu. S tobom, sveta Majko Božja, hvalimo i blagoslivljajmo Oca, Sina i Duha Svetoga, sada i u vijeke vjekova. Amen.

ŠESTI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin, čovjek skrušen i strpljiv.

I tko ne nosi svoga križa, govori Gospodin, i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. (Lk. 14,27)

Iz života svetog Pelegrina

Pelegrine za sve si bio primjer skrušenog i strpljivog života. Izmučio je svoje tijelo bdjenjima i postom. U trideset godina nije viđen kako sjedi. Žudio je potpunom ispunjenju Božjeg zakona i oponašanju Kristova primjera. Svim svojim snagama, kad bijaše pogođen neugodnom bolešću, s desnom nogom u gangreni, Pelegrin je, premda istrošen i bolan, nosio križ nepomućena duha i polagao sve svoje nade u Gospodina.

Molimo Gospodina za nas i za sve, da nam dade, nadu u kušnji, utjehu u slabosti, strpljenje u patnji i mir u tuzi.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.

MOLITVA ŠESTOGA DANA SVETOM PELEGRINU

Gospodine Isuse, utjeho žalosnih i potporo patnika, Ti si uvijek sa svojom braćom u trenutku iskušenja. Molimo da nas podupreš i obasjaš u zdravlju i bolesti, u boli i u svakom trenutku naše naporne svakodnevice. Molimo Te za one koji žive u strepnji i nesigurnosti za budućnost, da zadobiju snagu i vjeru, zaklinjemo Te da pružiš pomoć teško bolesnoj braći da osjete uza se Tvoju prisutnost, o Kriste, ozdravitelju i brate u boli. Tebi Isuse, nado čovjekova, vječna hvala i slava. Amen.

Slijedi: Molitva krunice svetom Pelegrinu i Litanije.

Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

SEDMI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin milosrdan prema siromasima.

Propovijedajte da se približilo Kraljevstvo nebesko, govori Gospodin, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. (Mt. 10:7-8)

Iz života svetog Pelegrina

Siromasi i seljaci obraćahu se s povjerenjem svetom Pelegrinu sa svojim potrebama i nikada se ne vraćahu praznih ruku. Pripovijeda se da je sveti Pelegrin za svoje siromahe čudesno umnožio žito i vino. Seljaci i siromasi dođoše i odaše počast sv. Pelegrinu na dan njegove smrti, potaknuti iskrenom zahvalom za slugu Božjega. Bog je potvrdio Pelegrinovu svetost, i ovaj je čudesno ozdravio slijepog prosjaka, oslobodio obuzetosti Đavlom neku siromašnu ženu i vratio joj potpuno zdravlje.

Molimo Gospodina, koji uvijek uslišava molitvu siromaha, da nas učini djelotvornim dionicima svoje Providnosti.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.

MOLITVA SEDMOGA DANA SVETOM PELEGRINU

Gospodine, dopusti da vjerno hodamo, kao sveti Pelegrin, na putu potpunog milosrđa. Daruj nam srce osjećajno za potrebe siromašne i bolesne braće i milost da Tebe ljubimo u neprestanom služenju onima koje susrećemo u svojemu svakodnevnom životu. Na molitvu svetog Pelegrina obnovi i za nas čuda Tvoje ljubavi: neka nam ne manjka kruha, rada, zdravlja, Tvoga

prijateljstva, radosti da smo uvijek Tvoja djeca. Tebi Gospodine, čast i hvala sada i u vijeke vjekova. Amen.

OSMI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin svjedok nade u bolesti

Gospodin uze patnje naše. On boli naše ponese. (Iz, 53,4)

Iz života svetog Pelegrina

Sveti Pelegrin čitavog je života slijedio Isusove tragove; odričući se samog sebe i noseći svakog dana Njegov križ, nastojao je čitati vlastiti život na svjetlu Kristova života, izvora svakog spasenja. U svom je milostivom srcu nosio patnju mnogih i kod njih je nastojao oživjeti patnju i vjeru. Kad mu je gangrena zaprijetila amputacijom noge, sv. Pelegrin se s naporom odvukao u kapelu i govorio s raspetim Kristom, svojim učiteljem. Njemu je povjerio svoju patnju, u Njega je položio svoju nadu. Raspeti Krist sišao je s Križa i ozdravio ga.

Molimo Gospodina da nas vodi k razumijevanju tajne boli i da s nadom gledamo na Kristov križ. Molimo ga za snagu i vjeru kako bismo ujedinili svoje patnje s Kristovom mukom za otkupljenje svijeta.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.

MOLITVA OSMOGA DANA SVETOM PELEGRINU

Samilosni Oče, u školi Sina Tvoga, Krista, Ti si nam otkrio kršćansku vrijednost patnje i nade koja niče iz Križa. Budi uvijek s nama u teškim trenucima i utješi nas u našoj samoći. Pomozi nam da se suočimo sa životnim patnjama, a da ne klonemo u vjeri. Na primjeru svetog Pelegrina nauči nas da nosimo svaku našu patnju do nogu raspetog Krista, kako bismo od njega dobili mir, spokoj i zdravlje. Tebi Oče, utočištu slabih, vječna čast i slava. Amen.

DEVETI DAN DEVETNICE SVETOM PELEGRINU ZA OBOLJELE

Sveti Pelegrin posrednik za bolesne od raka

Snašla me muka i tjeskoba i tada zazvah ime Gospodnje: “Molim te Gospodine, spasi me!” Gospodin mi život od smrti izbavi, oči moje od suza oslobodi. (Ps. 116,3-4,8)

Iz života svetog Pelegrina

Oni koji su posjećivali sv. Pelegrina nisu uspijevali zadržati suze zbog neugodne bolesti koja ga je snašla. Liječnik Paolo Salaghi kao krajnje rješenje odluči amputirati nogu oboljelu od gangrene, kako bi spriječio da bolest otruje čitavo tijelo. Noć uoči operacije Pelegrin se obratio

Gospodinu Isusu Krista, spasitelju svome, i s vjerom Ga molio: “Udostoj se, o Gospodine Bože moj, osloboditi ovu moju nogu od bolesti neizlječive: ako to ne učiniš, bit će je neophodno odrezati!” Odmah zatim usnu san i u snu vidje raspetog Isusa kako silazi s Križa i oslobađa ga svake slabosti u nozi. Probudivši se, primijeti da je noga potpuno ozdravila i srčano zahvali premilostivom Bogu na tako izvanrednom daru.

Molim Gospodina da me ne napusti u tuzi, da pogleda na nas i da nas ozdravi od svake bolesti.

Slijedi: HIMAN svetom Pelegrinu.

MOLITVA DEVETOGA DANA SVETOM PELEGRINU

Gospodine Isuse, koji si došao na svijet kako bi nosio teret naše boli i naše bolesti, pogledaj s dobrotom sve naše bolesnike. Ti koji si prošao čineći dobročinstva i ozdravljajući one koji bijahu zarobljenici zla, pomozi svojom milošću sve bolesne. Ti koji si liječnik duha i tijela, siđi opet, i dodirni i ozdravi našu braću oboljelu od raka.

Molitvom svetog Pelegrina posreduj svojom moćnom rukom i ublaži njihove patnje, održavaj živu nadu u njihovu srcu, vrati im zdravlje tijelu i mir duši.

Tebi Gospodine, dobri Samaritanče, hvala i slava sada i u vijeke vjekova. Amen.

Na kraju: Sveti Pelegrine, moli za nas.

Izmolite i ovu devetnicu: Devetnica svetom Franji Asiškom

Izmolite i ove molitve svecima