Devetnice, Molitve

Devetnica u čast Presvetom Srcu Isusovu

devetnice_Devetnica u čast Presvetom Srcu Isusovu

Ovu devetnicu u čast Presvetom srcu Isusovu možete moliti samostalno ili zajedno s drugima tijekom devet dana. Svaki dan devetnice odvoji malo vremena koje ćeš provesti u tišini kako bi imao kratku meditaciju koja je predviđena za taj dan. Pročitaj pozorno odlomak Svetoga pisma, jednom ili više puta.

Tema devetnice je Kristova ljubav prema nama.

Molitva devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Gospodine Isuse, potrebe ljudi otvorile su tvoje srce za svakoga od nas. Ti se brineš za nas kada smo izgubljeni, suosjećaš s nama u našoj osamljenosti i tješiš nas u našoj boli; najbliži si nam kada smo najslabiji. Ti nas ljubiš više nego što mi ljubimo sebe, opraštaš više nego što mi možemo oprostiti sebi i pozivaš nas da naviještamo tvoju ljubav kako najbolje možemo. Gospodine Isuse, tvoje je srce dirnuto i puno sućuti kada patimo, kada nam je potrebna tvoja pomoć i kada molimo jedni za druge. Molim te, usliši moju molitvu tijekom ove devetnice i udijeli što molim (ovdje u tišini izreci svoje nakane). Ako to što molim nije dobro za mene i za druge udijeli mi ono što ti misliš da je najbolje, te da mogu graditi tvoje kraljevstvo ljubavi u našemu svijetu. Amen.

“Kristova ljubav prema nama”

Prvi dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Prvi dan: Jedna i jedina zapovijed Sveto pismo: (Mk 12,28–31) Tada pristupi jedan od pismoznanaca koji je slušao njihovu raspravu. Vidjevši da im je Isus dobro odgovorio, upita ga: “Koja je zapovijed prva od sviju?” Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.”

Razmatranje/razmišljanje: Nitko ne može voljeti Boga, a da ne voli braću i sestre. I Isus će kasnije, bez spominjanja Boga, reći svojim učenicima: “Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.” Voljeti one oko nas znači voljeti i Boga. Gdje je ljubav, tamo je i Bog (1 Iv).

Molitva:  Isuse, pomozi mi da shvatim da istinski mogu reći da te ljubim onda kada sam u svome životu istinski usredotočen na dobro drugoga.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

Na kraju izmoliti krunicu Presvetom Srcu Isusovu i litanije Presvetom Srcu Isusovu.

Drugi dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Drugi dan: Primanje dolazi od davanja Sveto pismo: (Lk 6,35-37) Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajući se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.

Razmatranje/razmišljanje: Ljubiti neprijatelje ne znači pretvarati se da su nam najbolji prijatelji. Isus od mene zahtijeva da želim dobro svakoj osobi. U zauzetosti oko dobra drugih možemo iskusiti ozdravljenje.

Molitva: Isuse, dok su krvnici zabijali čavle u tvoje ruke vapio si: “Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!” Pomozi mi da uvidim da oni koji mrze i vrijeđaju nisu svjesni koliko u stvari mrze i vrijeđaju sebe.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

Treći dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Treći dan: Dati i ne gledati koliko košta Sveto pismo: (Mk 12,42-43) Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada Isus dozove svoje učenike i reče im: “Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu.”

Razmatranje/razmišljanje: O no što je sirota i pobožna žena ubacila u hramsku riznicu bilo je samo mrvica u usporedbi s onim što su ubacivali bogati. Razlika je bila u tome da je ona dala sve što je imala. Ona simbolizira Isusa koji je iz ljubavi prema svakome od nas dao sve. Koliko sam ja velikodušan?

Molitva: Isuse, često želim pokazati koliko te volim sa svime što posjedujem, ali sam često u napasti zadržati za sebe, za svaki slučaj. Nauči me, Gospodine, da budem velikodušan, da dajem ne tražeći naknadu, da ljubim ne obazirući se na rane. Moja jedina briga neka bude nasljedovanje tebe, da idem tvojim stopama.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

Četvrti dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Četvrti dan: U potpunu zajedništvu s Isusom Sveto pismo: (Iv 6,54-55 )Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.

Razmatranje/razmišljanje: Ići na pričest” nije samo pasivno iskustvo po kojemu Isus dolazi k meni. “Jesti” i “piti” izražava posve aktivnu želju s naše strane kao tijela Kristova da se potpuno poistovjetimo s Isusom, našom Glavom, da budemo jedno s njegovim naukom i oblikovanjem našega života po uzoru na njegov, u našemu predanju i služenju drugima.

Molitva: Isuse, molim da blagovanje tvoga Tijela i Krvi bude istinski znak moje želje da budem vidljivi svjedok poruke evanđelja u svim mojim riječima i djelima.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

Peti dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Peti dan: Kvalitete jednoga učenika Sveto pismo: (Mt 5,5-7.9) Blago krotkima… Blago gladnima i žednima pravednosti… Blago milosrdnima… Blago mirotvorcima…

Razmatranje/razmišljanje: Kaže se da su blaženstva vlastiti Isusov portret. Jasno je, također, da su i portret pravoga Isusova sljedbenika. Kako je divno ako nas netko poznaje po krotkosti i blagosti, nastojanju oko pravednosti, našoj dubokoj sućuti za one u potrebi, po našoj vještini uklanjanju zaprjeka koje toliko štete nanose svijetu.

Molitva: O Isuse, krotka i ponizna srca, ispuni moje srce dubokom čežnjom kako bih razmatrao tvoje kvalitete u mome životu. Daj mi snagu s blagošću, toleranciju s osjećajem za pravednost, čvrstoću s osjećajem za slabe, jasnu viziju mojih ciljeva koji me još uvijek drže u zajedništvu s drugima koji misle drukčije.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

Šesti dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Šesti dan: Svjetlo svijeta Sveto pismo: (Iv 8,12; Mt 5,13-14) Isus im zatim progovori: “Ja sam svjetlost svijeta…” Isus im reče: “Vi ste svjetlost svijeta… Vi ste sol zemlje…”

Razmatranje/razmišljanje: O kupljeni u zajednicu i obdareni posebnim darovima kršćani su bilo gdje u svijetu vidljivi znak prisutnosti uskrsnuloga Krista. Mi smo tijelo Kristovo u kojemu je on prisutan. I nama je biti isto što i on: Svjetlo svijeta.

Molitva: Gospodine, živim u svijetu u kojemu je dosta tame i nedostatka razumijevanja. Svatko od nas ima udjela u toj tami. Ispuni me, Isuse, svojim svjetlom i nauči me kako da svijetlim u tami koja me okružuje.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

Sedmi dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Sedmi dan: Pronalaženje Boga u onima koji nas okružuju Sveto pismo: (1 Iv 4,20) Rekne li tko: “Ljubim Boga”, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.

Razmatranje/razmišljanje: Apostol Jakov kaže nam da nema smisla željeti dobro braći i sestrama, a ne činiti ništa kada su u potrebi. Uz sve za što molimo kao zajednica, kao tijelo Kristovo u svijetu, prihvaćamo i odgovornost za sve što se događa doprinoseći najboljemu rješenju.

Molitva: Nauči me, Gospodine, da sva moja ljubav prema tebi ima vrijednost jedino ako je izražena na isti način kao tvoja prema Ocu: donoseći sućut, ozdravljenje i mir svima koji me okružuju.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

Osmi dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Osmi dan: Iskren prinos Sveto pismo: (Mt 5,23-24) Koliko često sebe vidimo kao “dobre” katolike zato jer idemo na misu i pričest itd. No, sve to nema vrijednosti ako u mome svakodnevnom životu ljubav prema Bogu nije izražena u obliku harmonije s onima koji su oko mene i spremnosti na opraštanje i pomirenje. Neka bude mir na zemlji i neka počne sa mnom.

Razmatranje/razmišljanje: Isuse, često osjetim mir kada te primim u svetoj pričesti ili kada molim ispred svetohraništa; pomozi mi da shvatim da je pravi ispit moje ljubavi spremnost da u ljubavi doprem do ljudi koji su moje najveće iskušenje u svakodnevnomu životu.

Molitva: Isuse, pomozi mi da shvatim da istinski mogu reći da te ljubim onda kada sam u svome životu istinski usredotočen na dobro drugoga.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

Deveti dan devetnice u čast Presvetom Srcu Isusovu

Deveti dan: Poruka onima na rubu društva Sveto pismo: (Lk 15,1-2) Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: “Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.”

Razmatranje/razmišljanje: Mnogi “sveti” ljudi sablažnjavali su se jer se Isus družio s ološem i odbačenima od društva. Isus se družio s njima jer su oni bili najpotrebniji da čuju poruku Božje ljubavi i dobrote. Upitaj se: tko u našemu društvu prvi treba čuti Isusovu poruku? I kako ja mogu biti jedan od glasnika te poruke?

Molitva: Dragi Isuse, radujem se zbog darova koje sam primio od dobrote tvoga Srca. Ispuni me istom velikodušnošću prema mojoj braći i sestrama s kojima si dijelio život donoseći im ozdravljenje i dajući im do znanja da su bezuvjetno voljeni.

Presveto Srce Isusovo, smiluj mi se!

POSVETA PRESVETOM SRCU ISUSOVU

«Među činima pobožnosti presvetom Srcu Isusovu na poseban način se ističe posveta po kojoj Božanskom Srcu Isusovu prikazujemo nas same, sve što jesmo i posjedujemo, sve prikazujemo vječnoj Božjoj ljubavi od koje smo sve dobili» (papa Pio XI).

Presveto Srce Isusovo, izvore svakog dobra,

ja Ti se klanjam, vjerujem u Te, ufam se u Te.

Ja te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe.

Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce,

učini ga poniznim, strpljivim, čistim

i da u svemu odgovara Tvojim željama.

Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni.

Štiti me u opasnostima,

tješi me u nevoljama i žalostima.

Udijeli mi zdravlje duše i tijela,

blagoslovi sav moj rad

i daj mi milost svete smrti. Amen.

Izmolite i ovu devetnicu: Devetnica u čast krvi Kristove

Izmolite i ove molitve svecima