Crkvene pjesme

Slava

crkvena pjesma_slava

I NA ZEMLJI MIR LJUDIMA DOBRE VOLJE. HVALIMO TE. BLAGOSLIVLJAMO TE, KLANJAMO TI SE, SLAVIMO TE. ZAHVALJUJEMO TI RADI VELIKE SLAVE TVOJE. GOSPODINE BOŽE, KRALJU NEBESKI, BOŽE OČE SVEMOGUĆI. GOSPODINE SINE JEDINOROĐENI,
ISUSE KRISTE, GOSPODINE BOŽE, JAGANJČE BOŽJI, SINE OČEV. KOJI ODUZIMAŠ GRIJEHE SVIJETA, SMILUJ NAM SE. KOJI ODUZIMAŠ GRIJEHE SVIJETA, PRIMI NAŠU MOLITVU. KOJI SJEDIŠ S DESNE OCU, SMILUJ NAM SE. JER TI SI JEDINI SVET.
TI SI JEDINI GOSPODIN. TI SI JEDINI SVEVIŠNJI, ISUSE KRISTE. SA SVETIM DUHOM, U SLAVI BOGA OCA.
AMEN.

Kompletnu listu pjesama pronađi ovdje: Crkvene pjesme

Izmolite i ove molitve svecima