Molitve, Prigodne molitve

Molitva za krizmu

prigodna molitva_molitva za krizmu

Poslušaj molitvu

Oče moj koji si na nebesima,
Danas kada postajem punoljetan u vjeri, Molim te za snagu i predanost Tvojoj ljubavi,
Molim te za dar Mudrosti, da kroz život gledam i vidim što je tebi milo, savršeno.
Molim te za dar Razuma, da kroz život čujem i razumijem tvoju riječ kako bi je prenosio dalje.
Molim te za dar savjeta, da kroz život dajem i primam savjete u slušanju riječi Božje.
Molim te za dar jakosti, da kroz život hrabro i odlučno živim u kršćanskoj istini.
Molim te za dar znanja, da kroz život prepoznam svijet i tebe u vašoj najdubljoj stvarnosti.
Molim te za dar pobožnosti, da kroz život budem povezan s tobom kome se mogu bez straha i s ljubavlju obraćati.
Molim te za dar straha Božjega, da kroz život se bojim uvrijediti tebe kao mog Oca i Stvoritelja jer te ne želim izgubiti jer te ljubim.
Oče moj primi ove moje molitve na današnji dan kada sam u vjeri da će moj primljeni pečat biti opravdan mojim načinom života i odnosom prema bližnjem.
Amen.

Izmolite i ovu prigodnu molitvu: Molitva prije krštenja

Izmolite i ove molitve svecima