Crkvene pjesme

Božanskog srca

crkvene pjesme_Božanskog srca
  1. Božanskog srca slušam sveti glas

iz hrama kako zove sve nas!

Gle srca ovog znak krvavi:

tu stanak ljubavi.

Slava, Kriste, Srcu svetom Tvom,

vjera kliče Ti u srcu mom:

Isuse mili, pohodi me, u raj svoj vodi me! (2x)

  1. Iz Srca Krv Vam donije spas,

o čujte, čujte moj silni glas.

U njemu nek Vam svet bude stan

dok dođe smrtni san.

  1. Izlit ću na te za poklon tvoj

milosti rosu, milosti raj

gdje naći tek ćeš Ti željen’ mir

i vječne sreće vir.

Zapjevajte i ovu pjesmu: Bog, oprosnik nam darova

Izmolite i ove molitve svecima