Crkvene pjesme

Bog mi je svjetlost i spasenje

crkvene pjesme_Bog mi je svjetlost i spasenje

Bog mi je svjetlost i spasenje!

Bog mi je svjetlost i spasenje,

koga da se bojim?

Bog je štit života mog,

pred kime da strepim?

Za jedno molim Jahvu,

samo to ja tražim

da živim u domu Jahvinu

sve dane svog života,

da uživam milinu Jahvinu,

i dom Njegov gledam.

Izvor: Maja Majcen, Župa sv. Križ

Kompletnu listu pjesama pronađi ovdje: Crkvene pjesme

Izmolite i ove molitve svecima