Molitve, Molitve svecima

Molitva svetom Pavlu

Molitva svetom Pavlu

Poslušajte molitvu Molitva Svetom Pavlu

Pogledajte molitvu Molitva Svetom Pavlu

Molitva svetom Pavlu će Vas blagosloviti kako biste mogli nastaviti efikasno širiti sveto ime i evanđelje Gospodnje. Aleluja!
Slavni sveti Pavle, apostole naroda, kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja do na kraj svijeta.
Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno.
Moli za nas, za radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda. Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi. S tobom hvalimo Boga našega Oca:
“Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i u sve vjekove! Amen.”
Ef 3, 14-21 Amen.

Kompletnu listu molitvi svecima pronađi ovdje: Molitve svecima

Izmolite i ove molitve svecima