Molitve, Molitve svecima

Molitva svetoj Ani

Molitva svetoj Ani

Pogledajte molitvu Svetoj Ani

Molitva svetoj Ani namijenjene su svim ženama, bilo da su supruge, majke ili će to tek postati. Sveta Ana je kršćanska svetica i majka Blažene djevice Marije.

Molitva svetoj Ani za djecu i unuke

Molitva svetoj Ani za djecu i unuke zaštiti će i pružiti blagoslov vašoj djeci i unucima.
Slavna sveta Ano, zaštitnice kršćanskih obitelji, povjeravam ti svoju djecu i unuke. Znam da sam ih primio/la od Boga i da oni pripadaju Bogu.
Zato te molim da mi podariš milost da prihvatim ono što im je Božja providnost dogovorila. Blagoslovi ih, oh milostiva Sveta Ano i stavi ih pod svoju zaštitu.
Ne tražim od tebe posebne privilegije za njih, samo ti želim posvetiti duše i njihova tijela, kako bi ih sačuvali od svakoga zla. Tebi povjeravam njihove vremenite potrebe i njihovo vječno spasenje. Očisti njihova srca, o moja dobra sveta Ano, od užasa grijeha, udalji ih od poroka, sačuvaj ih od pokvarenosti, čuvaj u njihovim dušama Vjeru, ispravnost i kršćanske osjećaje i uči ih ljubiti Boga iznad svega, kao što si učila svoju najčišću kćer, Bezgrešnu Djevicu Mariju.
Sveta Ano, ti koja si bila ogledalo strpljenja, daj mi vrlinu suočavanja sa strpljenjem da mogu podnijeti poteškoće koje se javljaju u odgoju moje djece i unučadi. Za njih i za mene tražim tvoj blagoslov, tebi nebeskoj majci punoj dobrote.
Neka te uvijek poštujemo, poput Isusa i Marije, da živimo po Božjoj volji i da nakon ovog života zadobijemo blaženstvo u drugom, okupljeni s tobom u slavi za svu vječnost! Slavna sveta Ano, majko Marije i Isusova bako, blagoslivljaj i štiti našu djecu i naše unuke. Amen.

Molitva svetoj Ani za trudnice

Molitva sv Ani za trudnice zaštiti će i pružiti blagoslov vama i vašem nerođenom djetetu.
Vječni Bože, neizmjerno dobri Oče, koji uzdržavaš svako biće i koji si u svojoj mudrosti i dobroti blagoslovio moju ženidbenu vezu, zahvaljujem ti za tu tvoju milost i od srca Te molim, blagoslovi u meni moje dijete, što ti ga već sada izručujem i posvećujem.
Sve teškoće, bolove i trpljenje, što će me snaći, prikazujem ti odano za njegovo vremenito i vječno dobro; ne daj da umre bez svetoga Krštenja!
Mene pak čuvaj od svih grješnih misli, riječi i djela, koja bi mogla nauditi meni ili djetetu! – O preblažena Djevice i Majko Božja, sveti Josipe, sveta majko Ano, Anđeli čuvari i svi Božji sveci, molite za me u ovom blagoslovljenom stanju. Amen. Oče naš.

Molitva svetoj Ani za nerotkinje

Molitva sv Ani za nerotkinje pomoći će vam pri stvaranju ploda.
Sveta Ano, podari mi snagu i moć, kako bi mogla na ovaj svijet donijeti plod koji će tvoje ime slaviti. Dopusti sveta Ano, da se u utrobi mojoj razvije novi život, dostojan tvog milosrđa. Blagoslovi me strpljenjem i mudrošću, a ja ću se truditi biti uporna i privržena tebi. Amen.

Možda te zanima i ova molitva: Molitva Svetoj Brigiti

Izmolite i ove molitve svecima