Crkvene pjesme

Pjevaj aleluja Isusu

crkvena pjesma_pjevaj aleluja isusu

PJEVAJ ALELUJA ISUSU!
PJEVAJ ALELUJA ISUSU!
PJEVAJ ALELUJA, PJEVAJ ALELUJA,
PJEVAJ ALELUJA ISUSU!

VELIK JE GOSPOD NAŠ I BOG….
LJUBAV JE GOSPOD NAŠ I BOG….
ŽIVOT JE GOSPOD NAŠ I BOG….
RADOST JE GOSPOD NAŠ I BOG….

SRCE ISUSOVO PRESVETO,
SRCE MARIJINO PREČISTO,
DVA SRCA SVETOSTI,
DVA SRCA SPASENJA,
VLADAJTE I TRIJUMFIRAJTE.

PJEVAJ ALELUJA GOSPODU…

Zapjevajte i ovu pjesmu: Oče naš dobri

Izmolite i ove molitve svecima