Crkvene pjesme

Oče naš dobri

crkvena pjesma_oče naš dobri

1. OČE NAŠ DOBRI, U TE VJERUJEMO, KOJI SI NA NEBU KAO I NA ZEMLJI: JEDAN U BOŠTVU A TROJ SI U TROJSTVU, SAV NA SVEM SVIJETU.
2. MI TVOJI SLUGE STVORENI OD TEBE, PO TVOM SMO SINU SPAŠENI OD PAKLA, OD SVETOG DUHA KRSTOM POSVEĆENI ZA DJECU TVOJU.
3. (DAROVNA) DAROVE OVE STAVLJAMO PRED TEBE, RAD NAŠIH RUKU, PLOD SA NAŠIH NJIVA. KRUH TAJ I VINO, BOŽE, TI POSVETI PO SVOJOJ RIJEČI.
4. (ZAVRŠNA) OD SVIJU ZALA TI NAS, BOŽE, BRANI, VODI NAS STAZOM KREPOSNOG ŽIVOTA, K NEBESKOJ SLAVI DAJ NAM DOĆI SVIMA ŽIVJETI S TOBOM.

Zapjevajte i ovu pjesmu: Pjevaj aleluja Isusu

Izmolite i ove molitve svecima