Crkvene pjesme

Čuj, jasni glas odjekuje

crkvene pjesme_Čuj, jasni glas odjekuje

Čuj, jasni glas odjekuje, u tami nas opominje:

oda sna sad se trgnite, s nebesa Isus dolazi. Amen.

Nek duh se diže klonuli, nek praha više ne grli,

U visu nova zvijezda sja, od rana da nas ozdravlja.

To Bog nam šalje Jaganjca, da briše naše dugove;

Svi skupa sad sa suzama, za oproštenje molimo.

Kad iznovice dođe on, i strahom zemlju napuni,

Nek ne kazni nas grešnike, nek pomiluje blago as.

Gospodstvo, slava, hvala, čast, sa Ocem Sinu višnjemu.

I s njima Duhu Svetomu, nek bude u sve vjekove. Amen.

Kompletnu listu pjesama pronađi ovdje: Crkvene pjesme

Izmolite i ove molitve svecima

One thought on “Čuj, jasni glas odjekuje

Comments are closed.