Crkvene pjesme

Anđel s neba

crkvene pjesme_Anđel s neba

Anđel s neba k nam doliće, kajno sunce usrid lita.

Navješćuje nam veselje: Isusovo porođenje.

Isusove svete noći, Bog se rodi u ponoći.

U ponoći biše vrime, kaj najljuća srida zime.

Pokle anđel Divi reče, Odmah Sunce tad isteče.

Kompletnu listu pjesama pronađi ovdje: Crkvene pjesme

Izmolite i ove molitve svecima