Crkvene pjesme

Aleluja Jahvi pjevajmo

crkvene pjesme_Aleluja Jahvi pjevajmo

Aleluja Jahvi pjevajmo,

aleluja Jahvu slavimo.

Bože naša si radost, Bože naš ti si mir

Tvoje veliko srce nek nas primi sve

Bože naša si radost, Bože naš ti si mir

Tvoja velika ljubav nek nam bude cilj.

Aleluja Jahvi pjevajmo,

aleluja Jahvu slavimo.

Bože naša si radost, Bože naš ti si mir

Kako da vratim ljubav, tebi Oče moj.

Bože naša si radost, Bože naš ti si mir

Tvoja dobra ruka nek nas prati svud.

Aleluja Jahvi pjevajmo,

aleluja Jahvu slavimo.

Bože naša si radost, Bože naš ti si mir

Tvoje veliko srce nek nas primi sve

Bože naša si radost, Bože naš ti si mir

Mi ti kličemo sada svi u jedan glas.

Aleluja Jahvi pjevajmo,

aleluja Jahvu slavimo.

Zapjevajte i ovu pjesmu: Bliže, o Bože moj

Izmolite i ove molitve svecima