Devetnice, Molitve

Devetnica svetoj Faustini

devetnice_devetnica svetoj faustini

Poslušajte molitvu Devetnica svetoj Faustini

Molitva za zagovor svete Faustine

O moj Isuse, koji si izabrao svetu Faustinu za veliku štovateljicu Tvoga neizmjernoga Milosrđa, udijeli mi po njezinom zagovoru, ako je to po Tvojoj Svetoj Volji, milost … za koju te molim. Kao grešan čovjek nisam dostojan Tvoga Milosrđa, ipak pogledaj na požrtvovnost sestre Faustine i nagradi njene kreposti dok ćeš uslišati moje molitve koje Ti s pouzdanjem upravljam. Amen.
Oče naš…. Zdravo Marijo…. Slava Ocu….
Sveta Faustino, moli za nas!
Litanije u čast svete Faustine
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Faustino, živi svjedoče milosrdnog Nebeskog Oca, moli za nas!
Sveta Faustino, ponizna službenice Isusa – Utjelovljenog milosrđa,
Sveta Faustino, poslušno oruđe Duha Posvetitelja,
Sveta Faustino, pouzdana kćeri Majke milosrđa,
Sveta Faustino, posrednice poruke o Božjem milosrđu,
Sveta Faustino, vjerna tajnice riječi Isusa Milosrdnog,
Sveta Faustino, ključarice Boga bogatog milosrđem,
Sveta Faustino, dare Božji za čitav svijet,
Sveta Faustino, koja si uočavala Božju dobrotu u svakom stvorenju,
Sveta Faustino, koja veličaš Boga u otajstvu Njegova Utjelovljenja,
Sveta Faustino, sudionice Gospodinove Muke i Uskrsnuća,
Sveta Faustino, predvoditeljice na Isusovom Križnom putu,
Sveta Faustino, koja si susretala Isusa u svetim sakramentima,
Sveta Faustino, sjedinjena sa Zaručnikom u svojoj duši,
Sveta Faustino, očarana milosrđem Boga u životu Blažene Djevice Marije,
Sveta Faustino, koja ljubiš Crkvu – Mistično Tijelo Kristovo,
Sveta Faustino, jaka pravom vjerom,
Sveta Faustino, ustrajna neslomljivom nadom,
Sveta Faustino, goruća vrućom ljubavlju,
Sveta Faustino, lijepa istinitom poniznošću,
Sveta Faustino, jednostavna djetinjim pouzdanjem,
Sveta Faustino, uzore vršenja volje Božje,
Sveta Faustino, primjeru požrtvovne službe,
Sveta Faustino, čuvarice svećeničkih i redovničkih duša,
Sveta Faustino, zaštito mladih i duša male djece pred Zlim,
Sveta Faustino, nado palih i očajavajućih duša,
Sveta Faustino, jakosti bolesnika i trpećih,
Sveta Faustino, koja jačaš pouzdanje u srcima umirućih,
Sveta Faustino, žrtvo za grešnike,
Sveta Faustino, zabrinuta za spasenje svih ljudi,
Sveta Faustino, posrednice duša u Čistilištu,
Sveta Faustino, koja moliš milosrđe Božje za cijeli svijet,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
Moli za nas sveta Faustino, … da životom i riječima naviještamo divna djela i poruku Božjeg milosrđa.
Pomolimo se!
Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar života i djelo svete Faustine i po njezinu zagovoru pomozi nam rasti u nadi prema Tebi i milosrđu spram bližnjih.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Kompletnu listu devetnica pronađi ovdje: Devetnice

Izmolite i ove molitve svecima