Devetnice, Molitve

Devetnica svetom Papi Ivanu Pavlu Drugom

devetnica_devetnica svetom papi ivanu pavlu drugom

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

1. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

Bože, bogat milosrđem, koji si pozvao svetog Ivana Pavla II, papu, voditi cijelu tvoju Crkvu, udijeli nam, osnaženi njegovim naukom, s povjerenjem otvoriti naša srca spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka. Koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, po sve vijeke vjekova. Amen S povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol svoje milosti, sveti Ivan Pavao II, posluži i nama, da možemo uživati njegov zagovor u nebu, i molimo da nas usliši … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…

2. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

Majko… u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Želimo odgovoriti na tvoje riječi svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj Sin kaže, jer On ima riječi života vječnoga. Želimo nositi i živjeti sve što dolazi od Njega, sve što je u Radosnoj vijesti, kao što su i naši praoci kroz stoljeća. Njihova vjernost Kristu i Njegovoj Crkvi i njihov herojski prinos Apostolskoj stolici na neki je način označila sve nas neizbrisivom oznakom koju svi nosimo. Njihova vjernost, kroz stoljeća, rodila je kršćanskim heroizmom i čestitom tradicijom življenja prema Božjim zakonima, posebno u skladu s najsvetijom zapovjedi Evanđelja – zapovijedi ljubavi. Primili smo veličanstveno nasljeđe iz njihovih ruku na početku novog doba, treće tisućljeće od rođenja Božjeg sina, naša alma mater i mi nosimo ovo nasljeđe u budućnost s istom vjernošću kojom su naši praoci svjedočili… Pouzdajemo se i vjerujemo da naš sveti papa Ivan Pavao II kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, da po njegovom zagovoru isprosi, i udjeli milost koju iskrena srca molimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu..

3. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju s Tobom i posvete spasenju svoje braće! Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom Sakramentu, rasprostri Svoje blagoslove obilno po Svojim ljudima. Amen Iskreno molimo da sveti Ivan Pavao II, neumorni branitelj ljudskog dostojanstva, kao i dobri pastir, tražeći izgubljene duše, bude posrednik u nebu. Po njegovu zagovoru da nam podari ovo sto molimo Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu..

4. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

Bože, Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo živjeti. Činiti tvoju volju je naš zadatak. Slijediti Tvoje puteve je put za upoznati mir u srcu. Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putevima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog zla koje skreće naše srce od tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od Tebe. O Bože, sucu čovječanstva, pomozi nam da budemo dio Tvojih odabranih u zadnjim danima. Bože, autoru mira i pravde, daruj nam istinsku radost, autentičnu ljubav i održivu solidarnost među ljudima. Daruj nam Svoje trajne darove. Neka Bog milosti, ljubavi i mira blagoslovi svakog od vas i sve članove vaše obitelji! Amen! Molimo ponizno da sveti papa Ivan Pavao II, neumorni branitelj prava obitelji, zadobije slavnu kruna u nebu. Da po njegovu zagovoru možemo biti ojačani milošću … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu..

5. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

Milosna Ljubavi, mi molimo Tebi, ne izostaj! Milosna ljubavi, budi neumorna! Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi snažnija sa snagom razapetog Krista! “Blagoslovljeno Njegovo Kraljevstvo koje dolazi.”Amen Molimo Te , za naše mlade, koji imaju poteskoće, koji su zarobiti slijepim željama i varljivoj ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II, koji je tražio mlade i uzajamno ih volio, bude zaštitnik, zagovornik da im izmoli ovu milost. … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu..

6. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

Bolesni, stari, hedikepirani i umirući, naučite nas da je slabost stvaralački dio ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u tvojoj sredini došli bismo u napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u životu. No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje. Učinimo i zadržimo bolesne i hendikepirane fokusom našeg življenja. Prepoznajmo ih sa zahvalnošću. Mislimo da im pomažemo, dajemo, no na kraju uviđamo da su nas upravo oni obogatili. Neka Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj svijeta i izlječitelj bolesnih upali Svoje svjetlo da zasvijetli kroz ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu. Amen. U ime te ljubavi, koja je u stanju preuzeti patnju, kao i griješnika da bez ikakve krivnje, i predrasuda bude na korist i pomoć nama, a sveti Ivan Pavao II, koji je tijekom služenja Božjem narodu, bude proslavljen u našim molitvama. Molimo po njegovom zagovoru posebnu milost …Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu..

7. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

Gospode, od Tebe svaka obitelj na nebu i na zemlji dobila je ime. Oče, ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene, začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i ljubavi. Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima da u obiteljima pronađu podršku njihovom ljudskom dostojanstvu i njihovu rastu u istini i ljubavi. Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka se potvrdi jačom od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji ponekad prolaze. Zagovorom svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. Mi tražimo od Tebe, koji si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom svetim. Amen. “Isuse, uzdamo se u tebe”. Ova molitva, cijenjena od strane mnogih poklonika Božjem milosrđu, prigodno izražavamo da također želimo povjeriti, da nas uzme u svoj zagrljaj, Gospodine, naš jedini Spasitelju. Želimo biti voljeni, u osjećajima svog srca, molimo, učimo da budemo graditelji nove kulture ljubavi. Rasprši Zrake svoje božanske milosti i vrati na poseban način nade, sve one koji se osjećaju potlačeni od strane težinom grijeha. Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga Sina, našega Otkupitelja, koji uvijek živi ostaje s nama. Tebe, Sveta Faustyna, također molimo, da nam budeš na pomoći. I mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja s riječi: “Isuse, uzdam se u Tebe danas i zauvijek. Amen. Milosrđe Božje, proslavi se.. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu..

8. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

O Marijo..Neka naše uši neprestalno slušaju kristalno jasno tvoj majčinski glas: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz Krista. Omogući nas, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično Tijelo živeći životom koji nam je on sam dao iz svoje punine, koji je božanski i ljudski. Iskrenog srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana Pavla II, koji je potpuno bio posvećen Mariji, vjerno služio i do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju .. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe Tvoje, Isus. Molimo za milost .. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu..

9. DAN DEVETNICE SVETOM PAPI IVANU PAVLU DRUGOM:

O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za euharistiju lomljenja kruha, koju si ustanovio kako bi mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća! Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju s Tobom i posvete spasenju svoje braće! Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom Sakramentu, rasprostri Svoje blagoslove obilno po Svojim ljudima. Amen «Crkva živi od Euharistije»Bog, Otac naš, koji nas je ljubio do kraja i ostao s nama u Euharistiji u prisutnosti Tijela i Krvi..Molimo da u zajednici primimo dar tijela i krvi Kristove koja produbljuje zajedništvo s Kristom. Molimo Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama glada sa ljubavlju. kao što je pokazivao i sveti papa Ivan Pavao II. Da se udostojiti mu pokazati mjesto svetaca, a kroz njegov zagovor neka nam podari uslišanje naših molitvi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu..

Izmolite i ovu devetnicu: Devetnica blaženom Alojziju Stepincu

Izmolite i ove molitve svecima