Novosti

Citati iz Biblije za Svetu pričest

novosti_Citati iz Biblije za Svetu pričest

Sveta pričest je sakrament u kršćanstvu koji obično uključuje konzumaciju kruha i vina, koji su simbolični tijelo i krv Isusa Krista. Najpoznatiji citati iz Biblije koji se često koriste u kontekstu svete pričesti uključuju Isusove riječi tijekom Posljednje večere.

Citati iz Biblije za Svetu pričest

Evanđelje po Mateju 26:26-28 (Sinoptička evanđelja, koja uključuju Mateja, Marka i Luku, sadrže slične zapise):

“Dok su jeli, Isus uze kruh, izreče blagoslov, prelomi ga i davaše ga učenicima govoreći: ‘Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje.’ Potom uze čašu, zahvali te im je dade govoreći: ‘Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja Saveza, koja se proljeva za mnoge radi otpuštenja grijeha.'”

Evanđelje po Marku 14:22-24 (slično Mateju):

“I dok su jeli, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade im govoreći: ‘Uzmite, ovo je tijelo moje.’ I uze čašu, zahvali, dade im, i svi su iz nje pili. I reče im: ‘Ovo je krv moja Saveza, koja se proljeva za mnoge.'”

Evanđelje po Luki 22:19-20 (slično Mateju i Marku):

“I uze kruh, zahvali, prelomi ga i dade im govoreći: ‘Ovo je tijelo moje koje se daje za vas. Ovo činite meni na spomen.’ Tako i čašu, po večeri, govoreći: ‘Ova čaša Novi je Savez u mojoj krvi, koja se proljeva za vas.'”

Ovi citati iz evanđelja opisuju trenutak kada je Isus uveo svetu pričest tijekom Posljednje večere s apostolima. Kršćani širom svijeta koriste ove riječi kako bi obred svete pričesti bio povezan s Isusovim riječima i obećanjem o prisutnosti njegova tijela i krvi u kruhu i vinu. Ovo je osnovni temelj za svetu pričest u kršćanskom obredu.

1.Korinćanima 11:23-26 (Poslanica svetog Pavla Korinćanima):

“Jer ja od Gospodina primih ono što predadoh vama, da Gospodin Isus u onu noć u kojoj bi predan uze kruh, zahvali, prelomi ga i reče: ‘Ovo je tijelo moje, koje za vas dajem; to činite meni na spomen.’ Tako i čašu, po večeri, govoreći: ‘Ova čaša Novi je Savez u mojoj krvi; to činite, kad god pijete, meni na spomen.’ Jer kad god jedete ovaj kruh i pijete ovu čašu, smrt Gospodinovu navješćujete dok on ne dođe.”

Ivan 6:53-58 (Evanđelje po Ivanu, o Isusovim riječima o kruhu života):

“Rekao im je, ‘Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.'”

Zašto je Sveta pričest bitna?

Sveta pričest, također poznata kao Euharistija, jest jedan od sedam sakramenata u kršćanstvu i od iznimne važnosti u katoličkom, pravoslavnom, anglikanskom i nekim drugim kršćanskim tradicijama. Bitnost svete pričesti može se razumjeti iz nekoliko ključnih aspekata:

Isusova prisutnost: Kršćani vjeruju da se tijelo i krv Isusa Krista stvarno prisutni u kruhu i vinu tijekom svete pričesti. Ovaj sakrament omogućava vjernicima da na poseban način budu u zajedništvu s Kristom i da ga primaju u sebe, što predstavlja duboki duhovni susret s Isusom.

Oproštenje grijeha: U mnogim kršćanskim tradicijama, sudjelovanje u svetoj pričesti omogućuje oproštenje grijeha i pomirenje s Bogom. Vjernici se prije pričesti često ispovijedaju, a sveta pričest je dodatno sredstvo za pomirenje i obnovu duhovnog života.

Jedinstvo vjerničke zajednice: Sveta pričest također simbolizira jedinstvo vjerničke zajednice. Kao što se različite čestice kruha združuju u jednu hostiju i različite čaše vina u jednu čašu, tako i vjernici postaju jedno tijelo u Kristu kad sudjeluju u svetoj pričesti. Ovo podsjeća na zajedništvo i bratsku ljubav među vjernicima.

Spomen na Kristovu žrtvu: Sveta pričest podsjeća vjernike na Isusovu žrtvu na križu za otkupljenje grijeha svijeta. Kroz obred Euharistije, kršćani obnavljaju i prisjećaju se tog oslobađajućeg čina.

Duhovna hranidba: Sveta pričest pruža duhovnu hranu vjernicima. Kao što tijelo i duša trebaju hranu, vjernici vjeruju da njihova duša treba duhovnu hranu kako bi rasla u vjeri i blizini Boga.

Bitnost svete pričesti varira između različitih kršćanskih tradicija, ali u cjelini, ovaj sakrament ima duboko duhovno značenje i predstavlja središnji trenutak u kršćanskom bogoslužju i vjerskom životu.

Saznaj više: Citati iz Biblije za krštenje

Izmolite i ove molitve svecima

One thought on “Citati iz Biblije za Svetu pričest

Comments are closed.