Devetnice, Molitve

Devetnica svetoj maloj Tereziji

devetnice_Devetnica svetoj maloj Tereziji

Povodom Dana života i posvećenih osoba započnimo zajedno Devetnicu crkvenoj učiteljici sv. Maloj Tereziji. Uključite i svoje nakane, a osobito da svi otkrivamo i ostvarujemo jedino spasonosnu i najbolju Božju Volju u svome životu i da imamo dobre duhovnike i dušobrižnike… Nije duga, uzima desetak min dnevno, a vrijedna je!

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

Prvi dan devetnice svetoj maloj Tereziji

Sv. Terezijo, povlašteni Mali Cvijete Isusa i Marije, prilazim ti s djetinjim po­vjerenjem i dubokom poniznošću. Polažem ispred tebe sve svoje molbe i molim te da po tvome zagovoru budu ostvarene. Ti si obećala da ćeš „proći svoje nebo čineći dobro na zemlji.“ Prema tom obećanju ispuni molbe koje tražim od tebe.

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Povjerenje u Boga

Nikada ne možemo imati previše po­vjerenja u dobrog Boga koji je toliko moćan i tako milostiv. Dobili smo od Njega više nego što smo se nadali.

Ako si ti ništa, zaboravljaš li da je Isus sve? Možeš izgubiti samo ništavilo u Njegovoj beskonačnosti i misli o tome koliko Ga voliš.

Drugi dan devetnice svetoj maloj Tereziji

O draga mala svetice, sada kada si vidjela raspetoga Isusa na nebu, još uvijek noseći rane uzrokovane grijehom, sada vidiš mnogo jasnije, nego što si vidjela na zemlji, vrijednost duša te neprocjenjivu vrijednost Predragocjene Krvi koja je pro­livena za naše spasenje. Kako sam i ja od one djece za koje je Krist umro, izmoli za mene svu potrebnu milost da je zadobijem po toj Predragocjenoj Krvi. Upotrijebi svoju veliku moć kod našega božanskog Gospodina i moli za mene.

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Grijeh

Jedina milost koju molim, o Isuse, je da te nikad ne uvrijedim.

Ljubavlju, a ne strahom, duša izbjegne da počini više grijeha.

Da, čak i ako na svojoj savjesti imam svaki mogući grijeh, ne bih trebala izgubiti ništa od svoga povjerenja; moje se srce slama od tuge, trebala bih otići i baciti se u naručje svoga Spasitelja.

Sjećanje na moje pogreške čini me poniznom i nesigurnom da se oslonim na vlastitu snagu, koja nije ništa drugo nego slabost.

Treći dan devetnice svetoj maloj Tereziji

Dragi Mali Cvijete, učini da me sve vodi do neba i Boga, bilo da pogledam u sunce, mjesec, zvijezde i prostranstvo u kojem se nalaze ili da pogledam u cvijeće na polju, na stabla u šumi, na ljepote zemlje, tako pune boja i tako veličanstvene, neka mi govore o ljubavi i Božjoj moći; neka pjevaju o Njegovoj slavi u moje uho. Kao ti neka Ga i ja svakodnevno volim sve više i više u zamjenu za Njegove darove. Nauči me često sebe zanijekati u svojim odnosima s drugima da mogu ponuditi Isusu mnogo malih žrtava.

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Upotreba Božjih darova

Koliko koristi sam primila od ljepote prirode, darovane u takvom izobilju! Kako me podižu do Onoga koji stvara takva čuda u ovoj zemlji progonstva koje će trajati do posljednjeg dana!

O blještava prirodo, da nisam vidjela Boga u tebi, ne bih bila ništa nego velika grobnica.

Svojom malom rukom koja miluje Mariju, možeš održavati svemir i darovati život; i misli na mene, o Isuse, moj mali kralju.

Ne želim da druga bića imaju i jedan atom moje ljubavi. Želim dati svu ljubav Isusu, jer mi je pokazao da je On savršena sreća.

Četvrti dan devetnice svetoj maloj Tereziji

Dragi Mali Cvijete od Karmela, noseći tako strpljivo razočaranja i kušnje koje je  Bog dopustio, i čuvajući nepromjenjiv mir u dubini svoje duše jer si tražila samo Božju volju, moli za mene potpunu suglasnost za tu divnu volju u svim kušnjama i razočaranjima života. Ako su molbe koje te tražim tijekom ove devetnice po volji Božjoj, izmoli ih za mene. Ako nisu, istina je da ću i te kako osjetiti odbijanje, ali želim samo Božju volju, i molim riječima koje si ti koristila: „Želimo savršeno ispuniti Tvoju volju…“

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Napuštanje Boga

Bojim se samo jedne stvari, a to je da zadržim svoju volju; uzmi je moj Bože, jer ja izabirem sve što ti izabireš.

Jedina sreća je uvijek težiti biti zadovo­ljan s onim što nam Isus daje.

Ne mogu zahtijevati ništa sa žarom, osim savršenog ostvarenja Božje volje u mojoj duši.

O moj Voljeni, nudim Ti se da možeš savršeno ostvariti u meni sliku tvoga Duha, i neću dopustiti ničemu stvorenom da bude prepreka na tom putu.

Peti dan devetnice svetoj maloj Tereziji

Mali Cvijete Isusa, od prvog trenutka svoga redovničkog života mislila si samo na negiranje sebe u svim stvarima kako bi savršeno slijedila Isusa; pomozi mi da nosim strpljivo kušnje svoga svakodnevnog života. Nauči me izvući korist od kušnji, patnji i poniženja koja dolaze na mome putu, da se bolje upoznam i da volim Boga više.

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Strpljivost u patnjama

Ne bojim se kušnji koje mi Isus šalje, čak i u većini gorkih patnji možemo vidjeti da ih je Njegova voljena ruka uzrokovala.

Kada ne očekujemo ništa osim patnje, prilično smo iznenađeni najmanjim radostima; ali onda same patnje postaju najveće radosti kao da smo našli dragocjeno blago.

Daleko od toga da nalikujem na one divne svece koji su provodili sve vrste pokora od djetinjstva, moja pokora sastoji se u slamanju moje volje, u oštrom suprotstavljanju, čineći male ljubaznosti onima oko sebe, ali uzimajući u obzir da su ta djela ništavna.

Šesti dan devetnice svetoj maloj Tereziji

Sveta Terezijo, zaštitnice misija, budi veliki misionar u cijelom svijetu do kraja vremena. Podsjeti našeg Gospodara na Njegove riječi: „Žetva je velika, ali radnika je malo.„ Tvoja revnost za duše bila je tako velika, izmoli žar za one koji rade za duše i moli Boga da udvostruči njihov broj, da ga milijuni za koje je Isus još uvijek nepoznat, upoznaju, zavole i slijede.

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Revnost za duše

Radimo zajedno za spas duša. Imamo samo dane ovoga života za spas duša te ih možemo dati Gospodinu kao dokaz naše ljubavi.

Govorim Isusu da mi je drago da nisam mogla vidjeti, očima svoje duše, to prekrasno nebo koje me čeka, kako bi ga udijelila i otvorila zauvijek siromašnim nevjernicima.

Ne mogu obavljati briljantne poslove; ne mogu propovijedati evanđelje i proliti svoju krv. No, u čemu je stvar? Moja braća rade umjesto mene, a ja malo dijete, stojim veoma blizu kraljevskog prijestolja. Molim za one koji vojuju.

Moja djela, moje male patnje, mogu učiniti da Boga ljube po cijelom svijetu.

Sedmi dan devetnice svetoj maloj Tereziji

O mala mučenice ljubavi, znaš sada čak i bolje nego u vrijeme svog hodočašća da ljubav obuhvaća sva zvanja, da je ljubav jedino što se računa, što nas sjedinjuje savršeno s Bogom i našu volju usklađuje s Njegovom. Sve što si tražila na zemlji bila je ljubav; ljubiti Isusa kao što nikad nije bio ljubljen. Upotrijebiti svoju moć na nebu da bi Ga ljubili. Ako Ga mi ljubimo, trebali bismo željeti da Ga i drugi ljube; trebali bismo puno moliti za duše. Ne bismo se više trebali bojati smrti jer će nas ona ujediniti s Njim zauvijek. Izmoli nam milost da učinimo sve za ljubav Božju, da Mu damo zadovoljstvo, da Ga volimo tako jako da može biti zadovoljan s nama kao što je bio s tobom.

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Božja ljubav

Ljubit ću samog Boga i neću imati nesreću da se vežem za druga stvorenja, sada kad je moje srce spoznalo što On daje onima koji Ga ljube.

Ono što me privlači u kraljevstvo nebesko je poziv našega Gospodina, nada da Ga volim kao što sam toliko željela i misao da ću biti u mogućnosti da privedem veliki broj duša da Ga voli i blagoslovi zauvijek.

Kad je Krist rekao: „Daj mi piti“, to je bila ljubav njegovih siromašnih stvorenja koje je On, Stvoritelj svih stvari, želio. Bio je žedan ljubavi.

Sjetite se da je dragi Isus tu u svetohraništu izričito za vas, za vas same. Imajte na umu da se On daruje sa željom da dođe u vaše srce.

Osmi dan devetnice svetoj maloj Tereziji

Draga sv. Terezijo, kao i ti i ja moram umrijeti jednoga dana. Molim te, izmoli od Boga, podsjećajući Ga na tvoju dragocjenu smrt, da i ja mogu imati svetu smrt, ojačanu sakramentima Crkve, potpuno predan svetoj volji Božjoj, goreći od ljubavi prema Njemu. Neka moje zadnje riječi na zemlji budu: „Bože moj. Volim te.“

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Smrt

Navodi se u vjeronauku da smrt nije ništa drugo nego razdvajanje duše i tijela. Pa, ne bojim se odvajanja koje će me za­uvijek sjediniti s dobrim Bogom.

Drago mi je umrijeti, jer ću moći pomoći dušama koje su mi drage daleko više nego što mogu ovdje na zemlji.

Život nije tužan; nego je veoma radostan. Ako vam kažu: „Ovo izgnanstvo je tužno“, ja to razumijem. Pogrešno smo dali ime „život“ za nešto što će završiti; jedino nebu možemo dati tako lijepo ime.

Deveti dan devetnice svetoj maloj Tereziji

Draga mala sv. Terezijo, ljubavlju i patnjom dok si bila na zemlji, pridobila si moć s Bogom koju sada uživaš u nebu. Budući da je tvoj život tamo počeo, obasula si mnogobrojnim blagodatima ovaj siromašni svijet; ti si bila instrument kojim se koristio tvoj Božanski Zaručnik za bezbroj čuda. Molim te da zapamtiš sve moje molbe. Patnje mi moraju doći, mogu ih koristiti da ljubim Boga više i slijedim Isusa bolje. Ti si posebni mali misionar ljubavi. Nauči me ljubiti Isusa više i sve druge za njihovo dobro. Sa svim svojim srcem zahvaljujem Presvetom Trojstvu za divni blagoslov prenesen na tebe i na svijet preko tebe.

Zauzmi se za nas u sve dane našega života, a posebno tijekom ove devetnice i izmoli od Boga milosti koje tražimo tvojim zagovorom. Amen.

Misao dana: Misija Malog Cvijeta

Ne namjeravam ostati neaktivna u raju. Želim raditi za Crkvu i za duše. Zatražila sam to od Boga i sigurna sam da će On prihvatiti moj zahtjev.

Provest ću svoj raj čineći dobro na zemlji. To nije nemoguće, jer anđeli, iako uvijek uživaju u blaženom gledanju, bdiju nad nama. Ne, ne mogu biti u miru do kraja svijeta.

Molim Te, Isuse, baci svoj božanski pogled na velik broj malih duša. Molim Te da odabereš u ovom svijetu vojsku malih žrtava dostojnu Tvoje ljubavi.

Izmolite i ovu devetnicu: Devetnica svetom Ignaciju Lojolskom

Izmolite i ove molitve svecima

One thought on “Devetnica svetoj maloj Tereziji

Comments are closed.