Novosti

Mudre misli

novosti_Mudre misli

Mudre misli su duboka, introspektivna i često univerzalna razmišljanja o životu, iskustvu i ljudskim vrijednostima. Takve misli obično sadrže duboka učenja, pouke i savjete, često izražene u obliku citata, izreka, ili filozofskih promišljanja.

Mudre misli iz Biblije

“Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!” – Lk 15, 24

“Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!” – Lk 3, 4

“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga.” – Mk 10, 44

“Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!” – Iv 15, 12

“Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.” – 1 Iv 3, 18

“Ti, naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.” – Mt 6, 18

“Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!” – Mk 1, 17

“I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.” – Mt 2, 9

“To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!” – Iv 1, 15

“Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega.” – Lk 1, 31-32

Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.” – Mt 22, 39

“Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.” – Mt 20, 16

“Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!” – Lk 1, 42

“Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.” – Mt 11, 28

“Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.” – Mt 16, 18

“Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.” – Iv 20, 21

“Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.” – Iv 14, 15

“Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” – Iv 14, 6

“Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se” – Iv 10, 9

“Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!” – Lk 24, 29

“Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!” – Iv 20, 29

“Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke!” – Mt 26, 44

“Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.” – Iv 11, 25

“Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.” – Iv 9, 25

“Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam” – Iv 4, 15

“Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!” – Mt 17, 5

“Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.” – Mt 4, 4

“Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.” – Mt 6, 33

“A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone” – Mt 5, 44

“Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.” – Mt 5, 16

“Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!” – Lk 2, 34-35

“Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!” – Mt 4, 19

“Zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.” – Mt 2, 9

“Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.” – Lk 2, 10-12

“Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!” – Mt 1, 23

“Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.” – Mt 11, 5

“Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!” – Mt 3, 2

“Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.” – Mt 24, 42

“Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.” – Lk 23, 42

“Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.” – Lk 21, 17-19

“A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!” – Lk 20, 38

“Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!” – Lk 19, 10

“Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.” – Lk 18, 14

“Kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?” – Lk 18, 8

“Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: “Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!” I on bi vas poslušao.” – Lk 17, 6

“Tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten.” – Lk 16, 10

“Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!” – Lk 15, 23

“Tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!” – Lk 14, 27

“Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.” – Lk 14, 11

“Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: “Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!” On odgovori: “Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!”” – Lk 11, 27-28

“Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.” – Lk 12, 15

“I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!” – Lk 11, 4

“Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.” – Lk 10, 41-42

“Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!” – Lk 10, 27

“Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.” – Lk 9, 23

“Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.” – Lk 7, 46

“Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. ” – Lk 7, 6-7

“Kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.” – 1 Kor 11, 26

“Kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.” – Iv 16, 13

“Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.” – Iv 14, 27

“Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.” – Iv 13, 34

“Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom.” – Iv 10, 27

“A on im reče: “Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.” Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe.” – Iv 21, 6

“Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!” – Iv 20, 29

“A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. ” – Iz 53, 4-5

“Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!” – Lk 19, 38

“Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.” – Iv 8, 7

“Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!” – Lk 15, 24

“Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?” – Lk 13, 7

“Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!” – Lk 9, 35

“A đavao mu reče: “Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.” Isus mu odgovori: “Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.”” – Lk 4, 3-4

“Ne živi čovjek samo o kruhu.” – Lk 4, 4

“Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.” – Lk 5, 5

“Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam!” – 1 Kor 13, 2

“On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.” – Lk 4, 18-19

“Nato će njegova mati poslužiteljima: “Što god vam rekne, učinite!”” – Iv 2, 5

“Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj.” – Mt 3, 16

“Zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.” – Mt 2, 9

“Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.” – Iv 1, 9-10

“Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!” – Lk 1, 42

“U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.” – Lk 3, 17

“Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!” – Lk 3, 4

“Uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.” – Lk 21, 28

“Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.” – Iv 18, 37

“U one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.” – Mk 13, 24-26

Možda vas zanima i: Božićni citati iz Biblije

Izmolite i ove molitve svecima

One thought on “Mudre misli

Comments are closed.