Novosti

Citati iz Biblije

novosti_Citati iz Biblije

Citati iz Biblije su izvatci ili rečenice preuzeti iz Biblije, svete knjige kršćanstva. Biblija se sastoji od dvije osnovne dijelove: Starog i Novog zavjeta.

Stari zavjet: Ovaj dio Biblije sastoji se od hebrejskih svitaka i knjiga napisanih prije dolaska Isusa Krista. Sadrži mnoge knjige, uključujući Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Psalme, Proroke (npr. Izaiju, Jeremiju) i mnoge druge. Citati iz Starog zavjeta često se koriste za razumijevanje Božjeg obećanja, povijesti Izraela i starozavjetne prorocije.

Novi zavjet: Ovaj dio Biblije fokusira se na Isusa Krista i rane kršćanske crkve. Sadrži Evanđelja (npr. Evanđelje po Mateju, Marku, Luki i Ivanu), Pisma apostola (npr. Poslanice Pavlove) i Otkrivenje. Citati iz Novog zavjeta često se koriste za učenje o životu i nauku Isusa Krista te razumijevanje kršćanske vjere.

Citati iz Biblije

Citati iz Biblije često se koriste u religijskim obredima, propovijedima, molitvama, književnosti, umjetnosti i svakodnevnom razgovoru kako bi izrazili vjerske misli, inspiraciju ili moralne vrijednosti. Također se koriste za proučavanje i razumijevanje vjerskih tekstova i propovijedi. Važno je napomenuti da su citati iz Biblije često otvoreni različitim tumačenjima i kontekstima, te ih ljudi koriste na različite načine, ovisno o vlastitim uvjerenjima i potrebama.

Prva Petrova poslanica 5, 7

„Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.“

Jeremija 29, 11

„Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.“

Ivan 4, 18

„Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.“

Izaija 40, 31

„Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.“

Izaija 41, 10

„Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.“

Matej 17, 20

„Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: ‘Premjesti se odavde onamo!’, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.“

Poslanica Filipljanima 4, 13

„Sve mogu u Onome koji me jača!“

Psalam 27, 12

„Bijesu dušmana mojih ne predaj me, jer ustadoše na mene svjedoci lažni koji dašću nasiljem.“

Psalam 31, 24

„Ljubite Jahvu, svi sveti njegovi: čuva Jahve svoje vjernike, a po zasluzi vraća onima koji postupaju oholo.“

Psalam 107, 1

„Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova!“

Psalam 27, 4

„Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam.“

Prva poslanica Korinćanima 16, 24

„Ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu!“

Psalam 34,8

„Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi.“

Mudre izreke 17, 17

„Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje.“

Izaija 40, 28-31

„Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv. Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.“

Ivanovo evanđelje 15, 13

„Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.“

Poslanica Rimljanima 8, 28

„Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.“

Poslanica Rimljanima 8, 31

„Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?“

Poslanica Rimljanima 15, 13

„A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga“

Poslanica Rimljanima 8, 38-39

„Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.“

Prva poslanica Korinćanima 13, 12

„Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!“

Tužaljke 3, 22-23

„Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika!“

Druga poslanica Korinćanima 4, 16-18

„Zaklinjem vas, dakle: nasljedovatelji moji budite. Zato upravo poslah k vama Timoteja, koji mi je dijete ljubljeno i vjerno u Gospodinu, da vas podsjeti na naputke moje, u Kristu, kako posvuda u svakoj crkvi učim. Neki se uzniješe kao da ja neću doći k vama.“

Prva poslanica Korinćanima 16, 13

„Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, čvrsti.“

Poslanica Filipljanima 3, 7-9

„Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj.“

Efežanima 3, 17-21

„Da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje. Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti – Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.“

Prva Ivanova poslanica 3, 22

„I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.“

Prva Ivanova poslanica 3, 1-3

„Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.“

Poslanica Hebrejima 10, 19-23

„Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran Onaj koji dade obećanje.“

Prva Petrova poslanica 2, 9-11

„A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili. Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše.“

Jakovljeva poslanica 1, 2-4

„Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.“

Poslanica Rimljanima 1, 17

„Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva kao što je pisano: Pravednik će od vjere živjeti.“

Ponovljeni zakon 31, 6

„hrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte prédati pred njima. Ta sâm Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.“

Psalam 23, 1

„Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.“

Jošua 1, 7

„Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.“

Prva poslanica Korinćanima 15, 58

„ako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.“

Poslanica Hebrejima 12, 1-2

„Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedokâ, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.“

Kompletnu listu novosti pronađi ovdje: Novosti

Izmolite i ove molitve svecima