Molitve, Molitve svecima

Molitva svetom Matiji

Molitva svetom Matiji

Poslušajte molitvu Molitva Svetom Matiji

Pogledajte molitvu Molitva Svetom Matiji

Molitva svetom Matiji će Vam pomoći ako se nalazite u financijskim nevoljama. Uvedite ovu molitvu u vašu dnevnu rutinu.
Presveta Djevice Marijo, molim te, zamoli Svog Božanskog Sina, Gospodina Našega, Isusa Krista, da dopusti svetom Matiji, apostolu, da nam pomogne u našim financijskim nevoljama i da nam usliša ovu našu molbu:
Dragi Sveti Matija, apostole Isusa Krista, usrdno te molimo, pomozi nam u našim nevoljama, pomozi nam podmiriti sve naše obaveze, platiti dugove i podmiriti sve naše svakodnevne potrebe.
Mi znamo da nismo gospodari dobara koja nam je Bog dao i povjerio na upravljanje, nego samo upravitelji tih dobara, ali te usrdno molimo, da nam pomogneš sačuvati sve što posjedujemo, tako da nam to ne unište zli pakleni duhovi u svojem bijesnom jurišu i u svojem napadu. To te molimo po Gospodinu Našem, Isusu Kristu.
Amen.
Hvala ti Sveti Matija!
Na tu nakanu prikazujemo ti:
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo i 1 Slava Ocu

Izmolite i ovu molitvu: Molitva svetom Pavlu Pustinjaku

Izmolite i ove molitve svecima