Molitve, Prigodne molitve

Molitva roditelja nad djetetom

prigodne molitve_Molitva roditelja nad djetetom

Prekrižimo se,

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Vjerovanje

Oče naš

Oče nebeski molim te u ime tvoga Ljubljenoga Sina Isusa Krista, Gospodina našega, blagoslovi sada svojom moćnom desnicom ovo moje dijete. Ono pripada tebi po biljegu svetoga krštenja, i zato te sada molim da u njemu prepoznaš sliku svog Sina: jer u njemu nas pomilovao i u Ljubljenom smo ljubljeni.

Slava Ocu…(3x)

Ponizno te molim, Oče nebeski, pruži sada svoju moćnu ruku nad ovo moje dijete (ime…), zaogrni ga plaštem ljubavi da se prestraši neprijatelj.

Oče nebeski, molim te, po svom milosrđu ukloni od njega svaku ognjicu, svaku sušicu, svaki strah, nesanicu, ukloni od njega podnevnu pošast, svaku sjenu i noćno strašilo, ukloni od njega sjene što se šuljaju kroz tmine, ukloni zmiju i štipavca, lava i ljuticu, ukloni od njega otrov i svako lukavo zavođenje, ukloni svaku bolest duha, duše i tijela.

Slava Ocu… (3x)

Sada ponizno molim i za svjetlo i snagu Duha Svetoga, Gospodina našega i Životvorca, te da ovo moje dijete (ime…) ispuni svojom životvornom vatrom i dahom živih, tako da duh bezakonja, smrti i nesreće nema nikakvoga pristupa ni mjesta u blizini ovog mog djeteta (ime…).

Slava Ocu … (3x)

Oče nebeski, molim te u ime tvoga Ljubljenoga Sina, neka sada snaga onih milosti koje smo primili po žrtvi Jaganjčevoj siđe u srce i dušu ovog moga djeteta (ime…), te ga spasi, ozdravi i oslobodi od svake teške napasti, od svake bolesti i od svih djela vražjih.

Zazivam krv Jaganjčevu i blagoslov s Križa da ojača naše duše i porazi Sotonu i sve zle duhove, te da sva djela vražja budu poražena i odbačena od nas, i od ovog moga djeteta (ime…).

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta – smiluj nam se! …

Molim i Presvetu Bogorodicu, i njeno majčinsko Bezgrešno Srce koje je bilo probodeno mačem boli zbog njenog djeteta, neka sada intervenira svojim moćnim zagovorom za ovo moje dijete (ime…) kod svoga Sina, ta da ono bude posve primljeno u Njegove svete spasenjske ruke, koji je rekao – Pustite malene k meni, ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje.

Pod obranu se tvoju utječemo …

Molim i sve anđele i arkanđele, svetog Mihaela, svetog Gabriela, svetog Rafaela, molim anđela čuvara ovog mog djeteta (ime…), molim Svetog Josipa, čuvara i hranitelja djeteta Isusa, molim sve svece i svetice Božje, molim njegova sveca zaštitnika /navesti ime djetetova sveca zaštitnika/ da sada interveniraju i da zagovaraju za ovo dijete pred Prijestoljem Božjim.

Anđele čuvaru mili

Gospodine Isuse ti sada primi ovo dijete (ime…) u svoje ruke, privuci ga k sebi, k svom božanskom Srcu i blagoslovi ga sada. Amen. Aleluja! Hvala ti Isuse! Hvala ti Marijo!

Oče naš…

Zdravo Marijo… (3x)

Slava Ocu…

I blagoslov nad djetetom: roditelj(i) polaže ruke na dijete te zazove Božji blagoslov na njega i poškropi ga svetom vodom.

Kompletnu listu prigodnih molitvi pronađi ovdje: Prigodne molitve

Izmolite i ove molitve svecima