Molitve, Večernje molitve

Vječni Oče

večernja molitva_vječni oče

Poslušajte molitvu Vječni Oče

Pogledajte molitvu Vječni Oče

Vječni Oče,
prikazujem ti Presveto Srce Isusovo, srce tvog ljubljenog Sina, sa svim svojim djelima koje je ostvario na zemlji, kao naknadu za sve dobro što sam propustio danas i u sve dane života moga.
Slava Ocu..
Vječni Oče, prikazujem ti Presveto Srce Isusovo, srce tvog ljubljenog Sina, sa svom svojom ljubavlju kojom je činio svoja djela na zemlji, kao naknadu za propuste u činjenju dobra za koje sam kriv danas i u sve dane života moga.
Slava Ocu..
Vječni Oče, prikazujem ti Presveto Srce Isusovo, srce tvog ljubljenog Sina, sa svim svojim bolom i patnjom koje je pretrpio za naše spasenje, oproštenje svih grijeha koje sam počinio mišlju, riječju i djelom danas i u sve dane života moga.
Slava Ocu..

Izmolite i ovu večernju molitvu: Posvetna molitva malom Isusu

Izmolite i ove molitve svecima