Litanije, Molitve

Litanije svetom Leopoldu Mandiću

litanije_Litanije svetom Leopoldu Mandiću

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveti Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas

Sveti Leopolde, štovatelju Majke Božje, moli za nas

Sveti Leopolde, ljubitelju Euharistije,

Sveti Leopolde, skromni slugo slugu Božjih,

Sveti Leopolde, junački slugo pomirenja,

Sveti Leopolde, pregaoče ekumenizma,

Sveti Leopolde, činitelju mnogih čuda,

Sveti Leopolde, uzore svećenika,

Sveti Leopolde, uzore ispovjednika,

Sveti Leopolde, uzore redovnika,

Sveti Leopolde, uzore molitelja,

Sveti Leopolde, uzore pokornika,

Sveti Leopolde, uzore poslušnosti,

Sveti Leopolde, uzore poniznosti,

Sveti Leopolde, uzore strpljivosti,

Sveti Leopolde, uzore pobožnosti,

Sveti Leopolde, poznavatelju ljudskih srdaca,

Sveti Leopolde, poznavatelju budućnosti,

Sveti Leopolde, voditelju mnogih duša,

Sveti Leopolde, razboriti savjetniče,

Sveti Leopolde, prijatelju svih ljudi,

Sveti Leopolde, tješitelju patnika,

Sveti Leopolde, tješitelju očajnih,

Sveti Leopolde, tješitelju bolesnih,

Sveti Leopolde, dobrotvore siromašnih,

Sveti Leopolde, branitelju nevinih,

Sveti Leopolde, miritelju zavađenih,

Sveti Leopolde, ljubitelju svoga roda,

Sveti Leopolde, naš nebeski zaštitniče,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Moli za nas, sveti Leopolde!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se! Bože, zaštitniče i prijatelju poniznih, koji si uzvisio slugu svoga Leopolda Bogdana, učinivši ga oruđem svoga milosrđa u sakramentu pokore, daj, ponizno te molimo, da zavrijedimo jednostavnim putem vjere doći do gledanja tvoga lica u nebu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

Za veću djelotvornost izmolite: Devetnica svetom Leopoldu Mandiću

Izmolite i ove molitve svecima