Devetnice, Molitve

Velika devetnica srcu Isusovu

devetnice_Velika devetnica srcu Isusovu

Kako bismo izvršili ovu pobožnost potrebno je svaki prvi petak u mjesecu, kroz devet mjeseci ići na Svetu Misu i pričestiti se s nakanom čašćenja Presvetog Srca Isusova i da učinimo zadovoljštinu za sva nepoštovanja ljudi prema Presvetom sakramentu.

  1. PETAK (ako se devetnica obavlja 9 dana onda je ovo prvi dan)

“Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinovih kako mu ono reče: “Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta.” Iziđe, te gorko zaplaka.” Luka 22,61

MEDITACIJA

Naša se srca zatvaraju ako nad nama stražare. Naša se srca otvaraju ako nas razumiju. Kad je Petar pogledao u oči Isusa, vidio je u njima ranjenu ljubav koja kao da mu govori – sada znaš punu realnost onoga što si učinio. To je Petra potaklo na suze pokore, a ne da očajava plačući, jer je u rani koju je on nanio Isusu uvidio oproštenje. I ljubav. I Srce Isusovo inspirira nas da se udubimo nad prijateljstvom što ga Isus nudi nama, grešnicima. Ono se nije promijenilo. I od sada, podajmo sve svoje brige ovom Božanskom Srcu.

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Bože, otvori moje oči da uvidim dubinu mog grijeha i vodi me natrag u radost kuće Očeve, jer Ti u Tvojoj ljubavi ne želiš da se sjećam onoga što si Ti spreman da mi oprostiš.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Posvetna molitva Srcu Isusovu

Gospodine Isuse Kriste zahvaljujem Ti za sve darove koje si mi dao: za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj Crkvi. Danas se posvećujem Tvome Božanskom Srcu. Ovim činom najprije ispovijedam i potvrđujem svoju kršćansku vjeru i svoje opredjeljenje za Tebe; potvrđujem svoje prihvaćanje svih katoličkih istina vjere kako nas uči sveta Crkva u kojoj si mi dao milost da sam rođen i odrastao.

Potvrđujem svoj krsni savez s Tobom i svoju odluku da po njemu živim. Priznajem Te svojim Gospodarom i Kraljem. Izjavljujem da ćeš mi od sada Ti sa ljubavlju Tvoga Božanskog Srca biti najviša vrijednost moga života koju primam u svoje biće. Pomozi mi da mogu živjeti dostojno Tvoje ljubavi i da njome usrećujem svoje bližnje.

SLIJEDI ZLATNA KRUNICA I LITANIJE PRESVETOM SRCU ISUSOVU!

  1. PETAK DEVETNICE SRCU ISUSOVU

Priznaj onda u svome srcu da te Gospodin, Bog tvoj odgaja i popravlja kao što čovjek odgaja sina svoga. (Pnz 8,5)

MEDITACIJA

Isus nam otkriva da svi mi imamo jednog Oca na nebesima koji nas poziva da živimo zajedništvo kao braća i sestre u pravdi i ljubavi. Eto zašto on ignorira podsmijeh njegovih neprijatelja i pruža svoje ruke prijateljstva onima koji su odbačeni, osobito u Njegovo vrijeme to su bili carinici, bludnice i gubavci. Njegov postupak nas dovodi do mogućnosti da i nas mogu kritizirati ako Njega ovako nasljedujemo. Danas, biti prijatelj socijalno ugroženih, oboljelima od droge ili kriminala, otpadu društva, beskućnicima traži hrabrost i vjeru u Isusa.

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Bože, daj da uvijek mogu pokazati moju zahvalnost za one darove koje si mi dao. Daj, da mogu te darove utrošiti za odbačene i prezrene i da ih mogu nositi u svom srcu.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, kralju sviju srdaca, Tebi posvećujem danas moje srce i stavljam ga potpun u tvoju službu.

Tebi prikazujem svoju dušu sa svom snagom i svoje tijelo sa svim osjećajima. Cijeli svoje život hoću upotrijebiti da Tebe ljubim, Tebi služim i Tebe slijedim. Želim biti žarkim klanjateljem svetosti Tvoje ljubavi.

Sveto Srce Marijino, nakon Srca Isusova najmilije i najsavršenije Srce, budi i ti stalnim uporištem moga čašćenja i ljubavi. Nauči me, da Srce tvoga Sina tako častim, kako Ga ti sama častiš i dopusti mi da Njemu prikažem tvoje štovanje i molitvu zagovora. Isuse, Tvome srcu prikazujem (dušu… nakane… brige… ).

U Tebe imam povjerenja, Tebi prepuštam sebe, u Tebe se uzdam.

Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

  1. PETAK DEVETNICE SRCU ISUSOVU

“Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: “Gospodine, nauči nas moliti.” Luka 11,1

MEDITACIJA

Isus se često udaljavao od gomile da bi molio, nekad u samoću na planine, nekad u društvu svojih učenika. U mistici molitve on je obnavljao svoje vizije, jačao put poslanja i snažio se za prihvaćanje Očeve volje. Isus moli za nas da i mi mognemo ustrajati u našoj molitvi i da budemo jednostavni u onome što govorimo Ocu.

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Bože, daj mi milost da Ti se mogu obratiti u mojoj molitvi svojim osobnim riječima i pričati Tebi kao prijatelj s prijateljem.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, koje si toliko ljubilo nas ljude da si se dalo na križu kopljem probosti, zapali u mom srcu ljubav prema tebi. Daj da moje malo srce uvijek za tebe kuca, uvijek na tebe misli i nikada te grijehom ne ražalosti. Želim se sav/sva tebi posvetiti i uvijek biti tvoj(a). Ima mnogo ljudi koji ne znaju za tvoju veliku ljubav. O, kako bih želio/željela da te i oni upoznaju i uzljube! Ima i takvih koji su te odbacili i zaboravili. O, kako bih želio/željela da ti se i oni vrate! Smiluj se, Presveto Srce, svim grešnicima, zalutalima i nevjernicima. Učini da sa sjevera, juga, istoka i zapada jedan odzvanja glas: Budi hvala božanskom Srcu po kome nam je stečeno spasenje! Njemu slava i čast u vijeke! Amen.

  1. PETAK DEVETNICE SRCU ISUSOVU

“I Petar siđe s lađe te hodeći po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se počne tonuti te krikne: “Gospodine, spasi me!” Isus odmah pruži ruku i dohvati ga.” Matej 14,29

MEDITACIJA

Petar je prelazio preko vode sigurno sve do ključnog momenta, dok nije dopustio sebi da ga zbuni stvarnost žestokog vjetra i talasa. Strah ga je nadvladao i on upire svoje oči na Isusa i počinje da tone. Ne uradimo li i mi to ponekad? Dopustimo da se uplašimo talasa sekularizma koji nas pokušavaju ugroziti? Gubimo srce usred plime napadaja na Crkvu. I zaboravljamo, tako brzo, obećanja koja nam je Isus dao: “Ja sam pobijedio svijet.”

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Spasi me, o Bože, od svih strahova i briga koje hoće zamračiti moju viziju Tebe i odvesti nekud u stranu. Kada se vrijeme komeša, pomogni mi da moje oči držim jedino na Tebi. I kad su vremena opasna, drži me u Tvojim rukama.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, izvore svakoga dobra, ja Ti se klanjam, vjerujem u Te, ufam se u Te, ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim, čistim i da u svemu odgovara Tvojim željama. Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen.

  1. PETAK DEVETNICE SRCU ISUSOVU

“Nakon toga odredi Gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio ići. Evo šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće.” Luka 10,1.4

MEDITACIJA

Crkva nastavlja da donosi Radosnu Vijest udaljenim dijelovima kroz misionare. Oni su muškarci i žene koji su se velikodušno dali da šire svjetlo Evanđelja živeći Kristov život: vjerujući, iako siromašni, ustrajno u teškoćama i odbačenosti, radije da služe nego da budu služeni, adaptirajući se na mnoge neimaštine i lokalne kulture onih naroda gdje služe.

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Bože, pomozi nam da te velike misionarske pothvate podrži upravo i naša molitva i nek se i mi tako velikodušno i vjerno do kraja dajemo za Tebe.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, kralju sviju srdaca, Tebi posvećujem danas moje srce i stavljam ga potpun u tvoju službu. Tebi prikazujem svoju dušu sa svom snagom i svoje tijelo sa svim osjećajima. Cijeli svoje život hoću upotrijebiti da Tebe ljubim, Tebi služim i Tebe slijedim. Želim biti žarkim klanjateljem svetosti Tvoje ljubavi.

Sveto Srce Marijino, nakon Srca Isusova najmilije i najsavršenije Srce, budi i ti stalnim uporištem moga čašćenja i ljubavi. Nauči me, da Srce tvoga Sina tako častim, kako Ga ti sama častiš i dopusti mi da Njemu prikažem tvoje štovanje i molitvu zagovora. Isuse, Tvome srcu prikazujem (dušu… nakane… brige… ). U Tebe imam povjerenja, Tebi prepuštam sebe, u Tebe se uzdam. Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

  1. PETAK DEVETNICE SRCU ISUSOVU

“Isus upita: “Što hoćeš da ti učinim?” Slijepac mu reče: “Učitelju moj, da progledam.” Isus će mu: “Idi, vjera te tvoja spasila!” I on odmah progleda i uputi se za njim.” Marko 10,51

MEDITACIJA

I tako je slijepac progledao i pogled mu se zaustavio na Isusu. Njegovo je traganje završeno, ničeg više ne treba, vidio je Isusa i našao novi smisao svog života. Nek i mi, poput ovog slijepca, prođemo za Isusom i najprije tražimo Kraljevstvo Božje, a sve ostalo bit će nam već pridodano. Također, u konfuziji života, jako je teško ponekad vidjeti put i što je važno, a što nevažno. Razlučiti što je dobro i što je zlo. I nama je potreban taj dar vida, kako bismo vidjeli stvari u pravom svjetlu.

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Pozvani smo vidjeti Krista u našem bližnjem i siromasima. Bože, pomozi nam da ostanemo vjerni ovom pozivu.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, nebeski bezdane i utočište nas grešnika, utjelovljena Riječi, koju smo proboli, primi nas u puninu svojih stanova, sjeti nas , se, i pored svega toga kakvi smo, znaš.

Milosrđe i Ljubav, neshvaćena, neobjašnjiva, ma, luđačka, za nas hrpe mesa i ovo malo duše, i kad tlo pod nogama nestaje, a, tmina i magla ispune namisli srca, ruku nam daj, i kad sunčane sjene ispune jutro, i osmijeh ozari lice, i kad nam se smiju i oblaci i ptice, ruku nam daj i povedi nas u Raj.

  1. PETAK DEVETNICE SRCU ISUSOVU

“Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.” Ivan 6,54-56

MEDITACIJA

Sakrament euharistije daje nam hranu za ovo putovanje našeg života i vodi nas bliže Bogu da mognemo biti u Srcu Isusa Krista. Ono nam daje milost DA VIDIMO ISUSA I LJUDE ONAKO KAKO IH JE ISUS VIDIO. Ono transformira naše vizije i vrijednosti da idemo dalje i mijenjamo svijet oko nas, donoseći mir onima koji su skrhani nasiljem, ozdravljenje onima koji ga trebaju, pravdu slomljenima od nepravde, nadu onima u očaju.

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Bože, daj da moja molitva prijeđe u djela, moja vjera u donošenje pravde drugima, ljubav u služenje drugih.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Gospodine moj i Spasitelju, Isuse Kriste, ne molim milost tvoga Presvetog Srca samo za sebe, već vapijem k Tebi i za spasenje nevoljnih grešnika koje si otkupio svojom dragocjenom Krvlju. Daj da svi dođu k tvome Srcu, tom izvoru, tomu moru neizmjerne ljubavi da se u njemu očiste od svojih grijeha, i da od sada i do vijeka jedino tebe ljube, jedinog Zaručnika svoje ljubavi. Udijeli svima, kao i meni blaženi život u svome srcu. Amen.

  1. PETAK DEVETNICE SRCU ISUSOVU

“A neka žena koja je već dvanaest godina bolovala od krvarenja, sve svoje imanje potrošila je na liječnike i nitko je nije mogao izliječiti, priđe odostrag Isusu i dotakne se skuta njegove haljine i u mah joj se zaustavi krvarenje.” Luka 8,43

MEDITACIJA

Jeste, zbilja nije lako da izbjegnemo obeshrabrenost ponekad. Trudimo se da nam duh ostane veseo, ali nas brige i bolest povuku nadalje i zasjene naše radosti za mnoge godine. Ili, upinjemo se da nešto postignemo, a ono, nema znaka napretka. Zato, mogla bi se ova evanđeoska priča odnositi i na nas. Isus je uvijek suosjećao i ovu je ženu uvjerio da njeni napori nisu uzalud, da će joj odgovoriti. I naše molitve, zato, upućene Njemu, neće ostati bez odgovora.

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Bože, Ti si rekao nek tražimo i Ti ćeš dati! Pomozi nam, Bože, da Ti vjerujemo i ne izgubimo srce i nadu dok čekamo Tvoju milost.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

O presveto i premilosrdno Srce Isusovo, uroni me posve u dubinu svojega milosrđa. O ljubavi, o milosti, o bujice životvorne vode, operi me, okrijepi me, posveti me i obnovi me. O Milosrdno Srce Isusovo, neka me ispune zrake Tvoje ljubavi iznutra i izvana. Milosti i ljubavi trojedinoga Boga, spusti se na moju ljudsku ništavost. Preljubljeno Srce Isusovo, od duša zaboravljeno, privuci me k Svom Presvetom Srcu. O Milosrdno Srce Isusovo, neka Tvoja nedokučiva ljubav u meni postane živom slikom. Amen.

  1. PETAK DEVETNICE SRCU ISUSOVU

“Sada ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i SRCE ĆE VAM SE RADOVATI!” Ivan 16,22

MEDITACIJA

Radost nam se ulijeva u srca dok osjećamo Božju prisutnost u našim životima i svijetu oko nas. Naša unija s Bogom je kao između trsa i loze. I usprkos našim nevoljama, bolestima, siromaštvu, mi ćemo voljeti Boga i ujedinjeni ovom ljubavlju raditi za dobro. On je s nama do svršetka svijeta.

MOLITVA SRCU ISUSOVU

Bože, pomogni mi davati bez ostatka, boriti se bez obzira na rane, raditi bez obzira na nagradu. Jedina radost da si Ti sa mnom i da sam ja s Tobom u Tvom Srcu nek mi bude utjeha.

SVETO SRCE ISUSOVO, U TEBE POLAŽEM SVOJE POUZDANJE I MOLIM TE MILOST… (ovdje navedi milost koju želiš zadobiti)

Dragocjeno prikazanje zasluga Presvetog Srca Isusova

Vječni Oče, prikazujem ti Presveto Srce Isusovo sa svom njegovom ljubavlju, sa svim njegovim patnjama i sa svim njegovim zaslugama:

Da zadovoljim za sve grijehe što sam i učinio danas i za svega života svojega. Slava Ocu…

Da se pročisti ono dobro što sam ih učinio danas i za sveg života svojega. Slava Ocu…

Da Ti nadoknadim za sva dobra djela što sam ih propustio učiniti danas i za svojega života. Slava Ocu…

Da Ti zahvalim za sva dobročinstva koja sam primio danas i za sveg života svojega. Slava Ocu

Izmolite i ovu devetnicu: Devetnica blaženom Ivanu Merzu

Izmolite i ove molitve svecima