Litanije, Molitve

Litanije za duše u čistilištu

litanije_litanije za duše u čistilištu

Poslušajte molitvu Litanije za duše u čistilištu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, SMILUJ NAM SE
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože!
Sveta Marijo, Majko Božja, MOLI ZA NJIH!
Sveti Mihaele, arkanđele, moli za njih!
Moj sveti anđele čuvaru i svi sveti čuvari, MOLITE ZA NJIH!
Svi zborovi anđela, MOLITE ZA NJIH!
Sveti Ivane Krstitelju, MOLI ZA NJIH!
Sveti Josipe, MOLI ZA NJIH!
Svi sveti patrijarsi i proroci, MOLITE ZA NJIH!
Sveti Petre i Pavle, Svi sveti apostoli i evanđelisti,
Svi sveti mučenici,
Sveti Grgure i Augustine,
Svi sveti naučitelji, pape i ispovjedaoci,
Svi sveti redovnici i pustinjaci,
Sveta Katarino,
sveta Barbaro, MOLI ZA NJIH!
sveta Uršulo, sa svim djevicama, MOLITE ZA NJIH!
Sveta Majko Ano i sve svete udovice, MOLITE ZA NJIH!
Svi ljubazni sveci Božji, MOLITE ZA NJIH!

Budi im milosrdan, Gospodine!
Ne kazni ih, Gospodine!
Od njihovih muka, OSLOBODI IH ISUSE
Po svom utjelovljenju i rođenju,
Po svom preslatkom imenu,
Po svom beskrajnom milosrđu,
Po svojoj blagosti i strpljivosti,
Po krštenju i svetom postu svojem,
Po smrtnoj muci i gorkim patnjama svojim,
Po krvavom bičevanju i okrutnom krunjenju svojem,
Po teškom križnom putu i razapeću svojem
Po presvetim ranama svojim,
Po božanskoj Krvi svojoj,
Po pogrdnoj smrti svojoj na križu,
Po bolovima božanskoga Srca svoga,
Po bolovima Marije, svoje predrage Majke,
Po uskrsnuću svojem,
Po uzašašću svojem
Po poslanju Duha Svetoga,
Na slavu Božanskoga Srca svoga,
Po zaslugama i zagovoru Marijinu,
Po zagovoru svetih anđela,
Po molitvi vjernika,
MI grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS
Da dušama u čistilištu oprostiš,
Da im milostivo olakšaš kazne,
Da ih iz čistilišnih muka izbaviš,
Da im u susret pošalješ njihove svete anđele,
Da ih svojim izabranima u rajskoj slavi pridružiš,
Da im dopustiš da Te gledaju licem u lice,
Da im vječni mir podijeliš,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti im, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj im se, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daj im vječni mir, Gospodine!
Pomolimo se! Gospodine Isuse Kriste, Kralju slave, oslobodi duše svih pokojnih vjernika iz njihovih muka; neka ih pred lice Tvoje dovede Mihael, arkanđeo, te ih primi u vječno veselje, koje si obećao! Pokoj vječni daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima!
Iz dubine vapijem k Tebi, Gospodine, Gospodine, usliši glas moj! Neka slušaju uši Tvoje, glas molitve moje! Ako gledaš na bezakonja, Gospodine, Gospodine, tko će opstati? No u Tebe je oproštenje i radi zakona Tvoga čekam Tebe, Gospodine. Čeka duša moja riječ Njegovu, ufa se duša moja u Gospodina. Od straže jutarnje sve do noći se ufa Izrael u Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe, i obilno je u Njega otkupljenje. I on će otkupiti Izraela od svih bezakonja njegovih.

Za veću djelotvornost izmolite i ovu devetnicu: Devetnica za duše u čistilištu

Izmolite i ove molitve svecima