Crkvene pjesme

Božja ljubav

crkvena pjesma_božja ljubav

BOŽJA LJUBAV TVOJA SNAGA
VIŠE TEBE U ŽIVOTU MOM. (2x)

I SLAVIM TEBE JA
SVIM SRCEM SVOJIM,
I SLAVIM TEBE JA
SVOM SNAGOM SVOJOM,
I SLAVIM TEBE JA
SVOM DUŠOM SVOJOM,
JER TI SI MOJ KRALJ!

Kompletnu listu pjesama pronađi ovdje: Crkvene pjesme

Izmolite i ove molitve svecima