Molitve, Prigodne molitve

Molitva za blagoslov

prigodne molitve_Molitva za blagoslov

Bože Sveti, natopi me blagoslovom, kao što kiša natapa suhu zemlju.
Blagoslovi čas mog začeća, rođenja i sv. krštenja i sve dane djetinjstva moga.
Blagoslovi primanje sv. Potvrde i dane mladosti moje.
Blagoslovi čas sv. Ženidbe i cijelo vrijeme bračnog života.
Blagoslovi moje trudnoće rađanja i odgoja moje djece.
Blagoslovi moju djecu i potomke, obilno ih blagoslovi Gospode.
Blagoslovi moju rodbinu, prijatelje i znance i moj odnos sa njima.
Bože Sveti, natopi nas blagoslovom, kao što kiša natapa suhu zemlju.
Blagoslovi moj rad, molitve i dobra djela da budu na Tvoju slavu.
Blagoslovi molitvene zajednice kojima pripadam da rastu u milosti Tvojoj.
Blagoslovi slušanje Tvojih riječi da ih provedem u djela.
Blagoslovi moje blagovanje Euharistije da mi bude na spasenje.
Blagoslovi moja putovanja da me dovedu do određenog cilja
Blagoslovi i moj odmor da to bude vrijeme provedeno s Tobom.
Bože Sveti, natopi nas blagoslovom, kao što kiša natapa suhu zemlju.
Blagoslovi moju prošlost, sadašnjost i budućnost da vršim Tvoju volju.
Blagoslovi me i onda kad Te iznevjerim i griješim i budi mi milostiv.
Blagoslovi moje kušnje i križeve da me još više približe k Tebi.
Blagoslovi sve one koji su mi teški da ih ljubim od srca.
Blagoslovi i one koje sam povrijedio da mi oproste, kao ti Bože.
Blagoslovi i čas moje smrti i uvedi me u vječno prebivalište sviju svetih.
Amen!

Druga molitva blagoslova

Neka te Gospodin blagoslovi.
Neka ti daruje snagu i hrabrost, da ideš svojim vlastitim putem, da tražiš i nađeš put koji je za tebe određen.
Neka te čuva i neka te štiti od svih nevolja, da se nikad ne osjećaš sam, napušteni i bespomoćan pred protivštinama.
Neka za tebe uvijek nađe jedno dobro srce, koje će stati uz tebe.
Uvijek prebivao u sjaju Njegova Lica i neka ti obilno udijeli svoje milosrđe.
Neka ti daruje otvorene oči i uši…
…da u neuglednim stvarima svakidašnjice uvijek upoznaješ njegova djela i čudesa.
Neka ti daruje unutarnju sigurnost i okrilje, da strah ne bude tvoj stalni pratilac.
Neka ti svaki dan daruje radosno srce, smiješak na tvojim usnama, smiješak koji druge smiruje i oslobađa.
U tamnim trenucima neka ti pošalje svoju zvijezdu koja će te pratiti, u žalosti ljude koji će te tješiti.
Neka ti daruje dovoljno mira i sna.
Neka bude uz tebe uvijek svojim blagoslovom.
Neka te okruži svojom prisutnošću, u kojoj možeš rasti i dozrijevati…
…i svoj put naći.
Tako neka te sačuva Gospodin, tvoj Bog, koji te je pozvao u život i koji hoće da živiš i budeš sretan!

Kompletnu listu prigodnih molitvi pronađi ovdje: Prigodne molitve

Izmolite i ove molitve svecima