Molitve, Molitve s nakanom

Molitva protiv sotone

molitva s nakanom_molitva protiv sotone

Poslušaj molitvu protiv sotone

Bože, u jedinstvu sa svojim Sinom, Duhom Svetim, i po Bezgrešnom Srcu Marijinu,
molim Te da uništiš moć svog najvećeg neprijatelja – Sotone i zlih duhova. Baci ih u najdublje dubine pakla i tamo ih zauvijek okovajte! Uzmi u posjed svoje Kraljevstvo koje si stvorio i koje ti s pravom pripada. Oče nebeski, daj nam vladavinu Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina. Molim ovu molitvu iz čiste ljubavi prema Tebi svakim otkucajem svoga srca i svakim svojim dahom.
Po Kristu, Gospodinu našemu, Amen.

Kompletnu listu molitva s nakanom pronađi ovdje: Molitve s nakanom

Izmolite i ove molitve svecima