Crkvene pjesme

Hosana, hosana

crkvena pjesma_hosana hosana

1. HOSANA! HOSANA! HOSANA NA VISINI! (2X)
BOGA SLAVIMO MI, RADOSNO SRCEM SVIM, BUDI SLAVLJEN, O BOŽE NAŠ! HOSANA NA VISINI!
2. SLAVA, SLAVA, SLAVA KRALJU KRALJEVA! (2X)

Gospodine ti si pastir moj: Gospodine ti si pastir moj

Izmolite i ove molitve svecima